Search

Economisch bekeken vmbo bovenbouw

Nieuw voor schooljaar 2020-2021

Nieuw voor schooljaar 2021-2022

Economisch bekeken vmbo bovenbouw is een MAX-methode. MAX staat o.a. voor een lesmethode die altijd up-to-date is. Om ervoor te zorgen dat je in het nieuwe schooljaar gebruik kunt maken van ├ęcht actueel lesmateriaal werken we tot medio mei nog aan het verbeteren en actualiseren van de methode voor leerjaar 4.

Je kunt rekenen op deze verbeteringen:

  • Bronnen en contexten worden geactualiseerd waar relevant.    
  • Er worden leerdoelen toegevoegd aan het lesmateriaal zodat leerlingen beter weten wat er van ze wordt verwacht. 
  • Met learning analytics worden alle opdrachten regelmatig geanalyseerd en verbeterd. Daarmee sluiten de opdrachten nog beter aan bij de leerbehoefte van de leerlingen.