Search

De inhoud

Economisch bekeken vmbo bovenbouw

 

De examenstof in Economisch bekeken


Economisch bekeken voor vmbo bovenbouw is afgestemd op het examenprogramma economie voor de leerwegen van het vmbo. In de methode komt alle leerstof van het examenprogramma aan de orde. In leerjaar 3 worden de volgende onderdelen behandeld: consumptie, overheid en bestuur, natuur en milieu en een deel van arbeid en productie. Leerjaar 4 gaat verder met de complexere onderdelen van arbeid en productie. Daarna volgen hoofdstukken over internationale ontwikkelingen, verrijkingsstof (alleen vmbo-gt) en examenvoorbereiding.


Bekijk de inhoudsopgaven van alle delen: