Search

Adaptieve wereldbeeldtrainer

De wereld van vmbo bovenbouw

Zelfstandig oefenen

Versterk jezelf is de adaptieve wereldbeeldtrainer in de online leeromgeving van De wereld van. Met deze trainer kunnen leerlingen zelfstandig geografische basiskennis oefenen en tegelijkertijd hun wereldbeeld verbeteren. Versterk jezelf is beschikbaar voor alle leerlingen die werken met De wereld van.

Eigen route

Met slimme algoritmen analyseert de software de opdrachten die leerlingen hebben gemaakt. Vervolgens doet het programma aanbevelingen voor een volgende opdracht voor iedere individuele leerling. Op deze manier krijgt iedere leerling een eigen route aangeboden, maar kunnen alle leerlingen uiteindelijk wel dezelfde leerdoelen behalen.

Mental map

Door te oefenen met de trainer bouwen leerlingen een geografisch wereldbeeld op. Een geografisch wereldbeeld helpt hen bij het maken van opdrachten of het beantwoorden van examenvragen. Wanneer een leerling een vraag krijgt over bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland – een land dat niet expliciet behandeld is tijdens de lessen – kan hij zijn mental map oproepen. Hij weet dan al dat Nieuw-Zeeland een land met een hoog bbp per hoofd is, een gematigd zeeklimaat heeft, en dat het ligt op de grens van twee tektonische platen. De leerling is dan minder tijd kwijt aan het opzoeken van benodigde informatie in de atlas en kan gerichter aan de slag met formuleren van een antwoord.