Search

Geo vaardig

De wereld van vmbo bovenbouw

Geografische vaardigheden en werkwijzen

Vaardigheden en werkwijzen zijn een belangrijk onderdeel van de methode. Ze worden expliciet uitgelegd in speciale theorieparagrafen en daarnaast toegepast in de opdrachten van de methode. Een overzicht van de vaardigheden en werkwijzen staat in de volgende tabel.

3 vmbo-kgt

Hoofdstuk 1: Kaarten, luchtfoto’s en satellietbeelden lezen

Hoofdstuk 2: Aardrijkskundige vragen herkennen en formuleren

Hoofdstuk 3: Geografische informatie ordenen, analyseren en beoordelen

Hoofdstuk 4: Onderscheid maken tussen mentale beelden en de geografische werkelijkheid

4 vmbo-kgt

  • Hoofdstuk 1: Watervraagstukken onderzoeken met de atlas
  • Hoofdstuk 2: Bevolkingsontwikkelingen en ruimtegebruik onderzoeken met de atlas Hoofdstuk 3: Satellietbeelden en luchtfoto’s gebruiken bij het maken van een weerbericht en weerkaart Kenmerken van weer en klimaat onderzoeken met de atlas
  • Hoofdstuk 4: Beantwoorden van examenvragen