Search

Ondersteuning voor jou

De wereld van vmbo bovenbouw

Van leerjaar 1 tot en met het centraal examen

De methode is ontworpen langs een doorlopende leerlijn van leerjaar 1 tot en met het centraal examen, met een ‘tussenstop’ in 2 vmbo en 3 havo/vwo voor leerlingen die het vak niet in de bovenbouw kiezen. De leerstof uit de onderbouw bereidt voor en sluit aan op de examendomeinen. Ook wat betreft geografische werkwijzen en vaardigheden legt de methode in de onderbouw een stevige basis voor de bovenbouw.

Domeinen onderbouw

  • Bevolking en cultuur
  • Systeem aarde
  • Economie en politiek
  • Mens en milieu

Thema's vmbo bovenbouw

  • Bevolking en ruimte & Grenzen en identiteit
  • Weer en klimaat
  • Arm en rijk
  • Bronnen van energie Water

In de docentenhandleiding in je docentlicentie vind je voorbeeld PTA’s en overzichten van de leerstofordening voor leerjaar 3 en 4 per paragraaf met onderscheid SE en CE stof.

Bestel een proeflicentie