Search

De inhoud

De wereld van vmbo bovenbouw

Opbouw

Elk leerjaar van De wereld van bestaat uit vier hoofdstukken. In 3 vmbo-kgt worden de drie thema’s behandeld die alleen op het schoolexamen worden getoetst: Arm en rijk, Bronnen van energie en Grenzen en identiteit. Het kerndeel van deze thema’s wordt in hoofdstuk 1, 2 en 3 aangeboden. Hoofdstuk 4 bevat de stof van het verrijkingsdeel (vmbo-gt). Deze stof wordt aangeboden binnen de context van de Verenigde Staten.


De wereld van 3 vmbo-kgt:

  1. Arm en rijk
  2. Bronnen van energie
  3. Grenzen en identiteit
  4. De Verenigde Staten

In 4 vmbo-kgt worden de drie thema’s behandeld die op het centraal examen worden getoetst. Het leerjaar wordt afgesloten met een kort hoofdstuk met examentips, oefenopgaven en topografie.

De wereld van 4 vmbo-kgt:

  1. Water
  2. Bevolking en ruimte
  3. Weer en klimaat
  4. Examenvoorbereiding

Bekijk het lesmateriaal
In de docentenhandleiding in je docentlicentie vind je voorbeeld PTA’s en overzichten van de leerstofordening voor leerjaar 3 en 4 per paragraaf met onderscheid SE en CE stof.

Bestel een proeflicentie