Search

De wereld van onderbouw

Toetsen en extra's

Toetsen en extra's

  • Test jezelf

Controleren in hoeverre je de theorie en de begrippen onder de knie hebt? Dat kan de leerling zelf doen met de Test jezelf. Als de leerling fouten maakt, krijgt hij automatisch nieuwe vragen aangeboden. Zo krijgt elke leerling een training op maat. De leerling vindt een Test jezelf bij elke theorieparagraaf van de methode.

  • Oefentoets

Aan de hand van een set gesloten vragen per hoofdstuk kunnen leerlingen nagaan of ze de theorie van het hele hoofdstuk beheersen. Dat is wel zo handig bij de voorbereiding op de eindtoets.

  • Toetsen

Bij de methode worden twee toetsen aangeboden: tussentoetsen en eindtoetsen. Beide toetsen vind je als downloadbare bestand bij het docentenmateriaal. Bij elke toets hoort een toetsmatrijs en een antwoordmodel.

Per hoofdstuk zijn er twee tussentoetsen: een toets over paragraaf 1 t/m 5 en een toets over paragraaf 6 t/m 11. De tussentoetsen worden in Word en PDF aangeboden.

De eindtoetsen bevragen alle paragrafen van het hoofdstuk. Per hoofdstuk zijn er twee eindtoetsen (A en B). Eindtoetsen worden in Word, PDF en als digitale toets in Quayn (WinToets) aangeboden.

  • PowerPoints

Bij elk hoofdstuk is er een PowerPointpresentatie met de belangrijkste stof uit het betreffende hoofdstuk. Aan de hand van de bronnen komen de belangrijkste begrippen en geografische regels aan de orde. Op deze manier heb je de rode draad van het hoofdstuk en deze kun je eenvoudig als basis voor je lessen gebruiken (en desgewenst aanpassen met eigen materiaal).

  • Bronnenbank

Naast de PowerPoints vind je in de docentenomgeving ook een bronnenbank met de belangrijkste bronnen uit de methode zoals kaarten en diagrammen.

  • GIS-lessen

Speciaal voor docenten die gebruik willen maken van Geografische Informatiesystemen (GIS) in het aardrijkskundeonderwijs heeft Malmberg zes GIS-lessen voor leerlingen ontwikkeld. In de lessen leren ze stap voor stap werken met QGIS, een veelgebruikt GIS-pakket dat je gratis kunt downloaden en gebruiken.

  • Topografie

Bij elk hoofdstuk wordt topografie aangeboden. Het betreft de basistopografie van Nederland, Europa en de wereld.

  • Docentendashboard

Met de online leeromgeving krijgen leerlingen en docenten meer inzicht in de resultaten. Leerlingen kunnen op paragraafniveau zien welke onderdelen zij hebben afgerond en hoe hun leerproces vordert. Docenten kunnen de resultaten van individuele leerlingen volgen en inzicht krijgen in welke opdrachten relatief goed of slecht zijn gemaakt.