Search

De inhoud

De wereld van - methode aardrijkskunde onderbouw

Concentrische methode

In de onderbouw wordt de lesstof concentrisch opgebouwd. In elk leerjaar worden vier vaste domeinen uit de aardrijkskunde behandeld. Dat zijn achtereenvolgens:

1.       Bevolking en cultuur

2.       Systeem aarde

3.       Politiek en economie

4.       Mens en milieu

In de onderbouw wordt leerstof uit deze domeinen jaarlijks herhaald en verdiept.

 

Leerjaar 1

In het eerste leerjaar wordt het schoolvak aardrijkskunde aan de leerlingen geïntroduceerd. De methode biedt daarbij de volgende hoofdstukken aan:

1.       Steden

2.       Weer en klimaat

3.       Arm en rijk

4.       Water

 

Leerjaar 2

Het tweede leerjaar borduurt voort op de basis die methode in het eerste leerjaar heeft gelegd. De inhoudsopgave van De wereld van leerjaar 2 is als volgt:

1.       Bevolking

2.       Opbouw en afbraak

3.       Economische ontwikkeling

4.       Grondstoffen

Leerjaar 3

In derde leerjaar (alleen havo en vwo) wordt de onderbouw afgesloten en worden leerlingen voorbereid op aardrijkskunde in de bovenbouw. De hoofdstukken in leerjaar 3 zijn:

1.       Cultuur en identiteit

2.       Natuurkrachten

3.       Globalisering

4.       Milieuvraagstukken

Vmbo

De onderbouw van het vmbo bestaat uit twee leerjaren, de onderbouw van havo/vwo uit drie leerjaren. In 2 vmbo worden onderdelen van thema’s aangeboden die in 3 havo/vwo uitgebreid worden behandeld. Zo wordt bij economische ontwikkeling ook globalisering betrokken en is er in het hoofdstuk over grondstoffen ook aandacht voor milieuvraagstukken.