Search

De atlas

De wereld van - methode aardrijkskunde onderbouw

Vaardig worden met de atlas

Grote Bosatlas

Bij de atlasopdrachten in de edities voor vmbo-t/havo, havo/vwo en vwo/gymnasium wordt uitgegaan van de Grote Bosatlas 55e editie (GB55). De meeste opdrachten kunnen ook met de Grote Bosatlas 54e editie (GB54) worden gemaakt. De kaarttitels en kaartnummers uit GB55 worden steeds als eerste genoemd bij opdrachten en antwoorden. Wanneer GB54 andere kaarttitels of kaartnummers gebruikt, worden deze tussen blokhaken [ ] gezet. Dat geldt ook voor de antwoorden. Wanneer GB54 tot een ander antwoord leidt, staat dit antwoord in het antwoordmodel tussen blokhaken.

 

Alcarta atlas

De wereld van is afgestemd op de nieuwe Alcarta atlas. Deze atlas is als alternatief voor de Grote Bosatlas in de methode verwerkt.

 

Basis Bosatlas of Kleine Bosatlas

Bij de atlasopdrachten kan de vmbo-leerling gebruikmaken van de Kleine Bosatlas 61e editie of de Basis Bosatlas 60e editie.

 

Zelf leren zoeken

In de methode is zo veel mogelijk naar kaarttitels in plaats van kaartnummers verwezen. Of de leerlingen krijgen zoektips. Bijvoorbeeld: Gebruik de algemene legenda. Op die manier leren leerlingen zelfstandig werken met de atlas.