Search

Doorlopende leerlijn

Concept context en concentrische methode

De methode is ontworpen langs een doorlopende leerlijn van leerjaar 1 tot en met het centraal examen, met een ‘tussenstop’ in 2 vmbo en 3 havo/vwo voor leerlingen die het vak niet in de bovenbouw kiezen. De leerstof uit de onderbouw bereidt voor en sluit aan op de examendomeinen. Ook wat betreft geografische werkwijzen en vaardigheden legt de methode in de onderbouw een stevige basis voor de bovenbouw.

Domeinen onderbouw:

Bevolking en cultuur

Systeem aarde

Economie en politiek

Mens en milieu

Domeinen havo/vwo bovenbouw:

Wereld, leefomgeving

Aarde

Wereld

Leefomgeving

Lees meer over de leerstofordening:

Lees meer