Search

De leerstofordening

De wereld van - methode aardrijkskunde bovenbouw

Een efficiƫnte route richting het centraal examen

Leerstofordening havo

De examenstof voor het havo wordt in twee leerjaren behandeld. Veel docenten geven er de voorkeur aan om eerst de onderdelen voor het schoolexamen (SE) te behandelen en daarna aan de slag te gaan met de stof voor het centraal examen (CE). Aan deze wens is De wereld van tegemoet gekomen. In 4 havo wordt alle SE-stof behandeld, aangevuld met de leerstof van het domein Leefomgeving. In 5 havo wordt alleen CE-stof behandeld. Aan het einde van 5 havo wordt de CE-stof herhaald en oefenen leerlingen met examenvragen.

 

Leerstofordening vwo

In het vwo wordt de examenstof over drie leerjaren verdeeld. In leerjaar 4 wordt de basis gelegd met belangrijke concepten uit de sociale en fysische geografie. In leerjaar 5 worden de vraagstukken uit het examenprogramma behandeld. In leerjaar 6 staan de landen en gebieden uit het examenprogramma centraal. Dan wordt tevens CE-stof uit leerjaar 4 en 5 herhaald en bereiden leerlingen zich voor op het centraal examen.

 

Programma van Toetsing en Afsluiting

Een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) kun je op verschillende manieren vormgeven. Elke vaksectie kan eigen keuzes in het PTA maken. In welke volgorde wordt de examenstof behandeld? Hoe worden de verschillende onderdelen gewogen? Het kan gebeuren dat het PTA van een school niet helemaal correspondeert met de leerstofordening van De wereld van. Dat hoeft geen probleem te zijn. Neem in dat geval contact op met Malmberg. In overleg zijn er vrijwel altijd maatwerkoplossingen mogelijk.