Search

Leerjaren en niveaus

MathPlus

 

Leerjaren en niveaus


MathPlus is beschikbaar voor de volgende leerjaren en niveaus:


havo/vwo onderbouw

1 havo/vwo

2 havo/vwo

3 havo/vwo


vwo/gymnasium onderbouw

1 vwo/gymnasium

2 vwo/gymnasium

3 vwo/gymnasium


havo bovenbouw

4 havo wiskunde A

4 havo wiskunde B

4 havo wiskunde D


5 havo wiskunde A

5 havo wiskunde B

5 havo wiskunde D


vwo/gymnasium bovenbouw

4 vwo/gymnasium wiskunde A

4 vwo/gymnasium wiskunde B

4 vwo/gymnasium wiskunde C

4 vwo/gymnasium wiskunde D

 
5 vwo/gymnasium wiskunde A

5 vwo/gymnasium wiskunde B

5 vwo/gymnasium wiskunde C

5 vwo/gymnasium wiskunde D

 
6 vwo/gymnasium wiskunde A

6 vwo/gymnasium wiskunde B

6 vwo/gymnasium wiskunde C

6 vwo/gymnasium wiskunde D


Bekijk lesmateriaal