Search

Gepersonaliseerd leren

MathPlus

Gepersonaliseerd leren

MathPlus biedt veel mogelijkheden voor gepersonaliseerd leren.


Persoonlijke instaptoets

In de instaptoets komt vereiste voorkennis aan bod, die in voorgaande hoofdstukken of leerjaren is behandeld. De instaptoets bestaat uit gesloten vragen. Nadat leerlingen de toets hebt afgerond, geeft het systeem aan wat de leerling al weet en waar de leerling nog eens aandacht aan kan besteden.


Verwerken op drie niveaus

Leerlingen kunnen laten zien dat ze de stof beheersen via de opgaven bij verwerken. Die opgaven hebben een niveau-aanduiding:

★ is makkelijk (instap),

★ ★ is het niveau dat je moet behalen (basis) en

★ ★ ★ is een moeilijke opgave (excellent).

De instap- en basisopgaven hebben digitaal een herkansingsopgave die leerlingen kunnen gebruiken om extra te oefenen.


Oefenen voor de toets op je eigen tempo en niveau

In de online leeromgeving hebben leerlingen de mogelijkheid om te oefenen voor een toets. Dit kan met Oefenen of met de Vaardigheidstrainer.


Oefenen genereert voor leerlingen een set van vijf opgaven uit het hoofdstuk. Dit zijn de opgaven die leerlingen niet hebben gemaakt of fout hebben beantwoord.


In de Vaardigheidstrainer hebben leerlingen de mogelijkheid om hun vaardigheden te trainen. De vaardigheidstrainer is een adaptieve trainer: het niveau van de opgaven past zich aan naar het niveau van de leerling op dat moment. Leerlingen kiezen zelf welke vaardigheid ze willen trainen en voor hoe lang ze dat willen doen.


Inzicht in voortgang klas en leerling

Met het overzichtelijke docentendashboard heb je direct inzicht in welke leerling extra aandacht nodig heeft en op welk lesonderdeel hij of zij vastloopt of juist excelleert.