Search

AlgebraKIT

AlgebraKIT: een unieke digitale technologie voor reken- en algebraopgaven

MathPlus maakt als enige wiskundemethode gebruik van AlgebraKIT: een unieke digitale technologie voor reken- en algebraopgaven. Hiermee kan de leerling oneindig oefenen in reken- en algebraïsche vaardigheden. De technologie kijkt automatisch na (ook de tussenstappen). Daarnaast geeft het gerichte feedback op deelstappen en hints om tot een antwoord te komen. De leerling kan de oefeningen zelfstandig doen. Hierdoor ontstaat in de klas meer tijd om samen met wiskunde bezig te zijn.