Search

Toetsen

Nova Scheikunde onderbouw

Toetsen

Eindtoetsen

Bij elk hoofdstuk zijn er twee toetsen die qua opbouw vergelijkbaar zijn. Bij alle toetsen (Word) is er een uitwerking aanwezig met een toetsmatrijs met Bloom-verdeling en een advies tot normering. Ook zijn de toetsen beschikbaar in Quayn. 

Taxonomie

Een hulpmiddel om de validiteit van opdrachten en toetsen te borgen, is het gebruiken van een taxonomie: een indeling in vraagniveaus. Wordt met een vraag getoetst of een leerling bepaalde kennis uit zijn hoofd heeft geleerd of wordt getoetst of de leerling deze kennis ook kan toepassen? Door het gebruik van een taxonomie kan ervoor worden gezorgd dat het niveau van een set opdrachten of een toets in zijn geheel en vragen afzonderlijk aansluiten bij het leerjaar waar de leerling zich in bevindt. Malmbergbreed gebruiken we de Bloom-taxonomie. Mocht je via andere modellen werken, raadpleeg dan de vertaaltabel voor RTTI en TIMMS.

Meer weten over toetsen? Bekijk de handleiding en een toets met je proeflicentie.

Bestel je proeflicentie

Voorbeeld Toetsmatrijs 3 havo, hoofdstuk 3