Search

Opbouw en structuur

Nova Scheikunde onderbouw

Opbouw en structuur

Basisstof, plusstof en praktijk

In het leeropdrachtenboek vind je alle hoofdstukken met leerstof die leerlingen moeten leren. Na elke paragraaf staan opgaven die ze helpen om de leerstof te onthouden en toe te passen. De meeste leerstof in het boek werk je samen met de hele klas door.

De hoofdstukken zijn als volgt opgebouwd:

  • een inleiding op het hoofdstuk  
  • 4 theorieparagrafen met opdrachten
  • practica
  • een praktijkparagraaf (gericht op toepassing)

3 havo 3 vwo gymnasium
H1 Materialen en stoffen H1 Materialen en stoffen
H2 Chemische reacties H2 Chemische reacties
H3 Bouw van stoffen* H3 Bouw van stoffen*
H4 Rekenen aan reacties* H4 Rekenen aan reacties
H5 Brandstoffen en kunststoffen* H5 Brandstoffen en kunststoffen
H6 Voeding en verzorging H6 Voeding en verzorging*

De hoofdstukken voor havo en vwo zijn gelijk getrokken. De wijzigingen tov de 4e editie zijn aangegeven met een *.