Search

Nieuw voor schooljaar 2021-2022

Nova Scheikunde onderbouw


1. Theorie en opdrachten in twee leeropdrachtenboeken

Dat is handig, alles bij elkaar. Leerlingen mogen in de boeken schrijven zodat het goed beklijft en ze mogen de boeken houden. Handig ook om mee te nemen naar de bovenbouw om nog eens terug te kijken. Lees meer over MAX


2. Havo en vwo meer op elkaar afgestemd

De onderwerpen van 3 havo en3 vwo zijn volledig op elkaar afgestemd. Wel zo handig in de voorbereiding voor je lessen en ook als leerlingen op een ander niveau willen werken. Lees meer over opbouw en structuur.


3. De inhoud is geactualiseerd

  • Meer nadruk op duurzaamheid en aandacht voor energietransitie.

  • Verouderde apparatuur vervangen door modernere apparatuur, zowel in tekst als in beeld.

  • Verouderde foto’s vervangen door moderner ogend beeld.

  • Meer diversiteit in beeld.

In de releasenotes (2021) wordt meer in detail opgenomen wat de wijzigingen zijn ten opzichte van de vorige editie.


4. Voorbereiding op de toets - Afsluiting met leerstofoverzicht

Leerlingen vinden aan het einde van elk hoofdstuk een leerstofoverzicht met per basisstofparagraaf de belangrijkste Onthoud-items en de begrippen met definitie. Dit is samen met de digitale afsluiting een goede voorbereiding op de toets. De online afsluiting bevat:

  • een diagnostische toets (toetsen van kennis);

  • flitskaarten (begrippen oefenen).5. Opdrachten gekoppeld aan leerdoelen en taxonomie

Leerdoelen per paragraaf

Aan het begin van elke paragraaf staan de leerdoelen vermeld. Zo weten de leerlingen wat ze precies gaan leren en wat ze aan het einde moeten kennen en kunnen.

Taxonomie

Alle opdrachten zijn ingedeeld volgens de taxonomie van Bloom: Onthouden, Begrijpen, Toepassen, Analyseren. In het boek zijn tabelletjes opgenomen van alle opdrachten en de bijbehorende taxonomie.


6. Practica in het boek

De practica zijn te maken in het boek. In het boek staan drie à vier practica die op die plek uitgewerkt kunnen worden. In sommige hoofdstukken staan daarnaast verwijzingen naar online practica. De docent bepaalt of die practica uitgevoerd worden.


7. Test Jezelf alleen nog online

De vragen zijn gekoppeld aan de nieuwe leerdoelen en herschreven voor een juiste koppeling met de leerdoelen.


8. Feedback bij online opdrachten

Waar mogelijk is bij de online opdrachten specifieke feedback toegevoegd. Maakt een leerling de opdracht fout, dan leert hij ook waarom het gegeven antwoord niet juist is.


9. Eindtoetsen

De eindtoetsen zijn gekoppeld aan de leerdoelen met een doordachte verdeling over de verschillende taxonomieniveaus (Onthouden, Begrijpen, Toepassen, Analyseren). Er is een A- en een B-versie van de eindtoetsen.