Search

Differentiëren

Nova Scheikunde onderbouw

Differentieren

Rekening houden met verschillen

Een breed scala aan onderwerpen komt in het derde leerjaar aan de orde. Daarbij heeft een duidelijke praktische relevantie de voorkeur gekregen. Leerlingen die een profiel kiezen zonder scheikunde, krijgen zo een goed overzicht van het vak. Na afloop van het derde leerjaar kunnen ze beschikken over een brede scheikundige basiskennis; bovendien zullen ze ook oog gekregen hebben voor het praktisch belang van die kennis. 

Voor de leerlingen die straks wel een profiel kiezen met scheikunde, besteden we in Nova leerjaar 3 ruime aandacht aan de formele en kwantitatieve aspecten van het vak. De 'theoretische diepgang' waarmee de verschillende onderwerpen behandeld worden, is zonder meer voldoende voor een goede aansluiting op het onderwijs in de bovenbouw. De steropdrachten in het boek zijn moeilijkere opdrachten bij de basisstof. Daarnaast is er plusstof: theorie en opdrachten die vooral bestemd zijn voor leerlingen die scheikunde in de bovenbouw gaan kiezen.

Meer inzicht in je leerlingen 

  • Via het leerlingendashboard heb je voortdurend inzicht in het niveau van je leerlingen. 
  • Leerlingen kunnen na elke paragraaf een ‘digitale diagnostische toets’ (Test jezelf) doen. 
  • De opdrachtensystematiek in de eindtoetsen geeft je inzicht in hoe ze scoren op kennis vs toepassing en inzicht. 

 Differentiëren in niveau en interesse

  • De editie bestaat uit 2 streams: 3 havo en 3 vwo/gymnasium 
  • In de boeken zijn de opdrachten gegroepeerd in Leerstof en Toepassing. 
  • In elk hoofdstuk staan extra uitdagende Plusopdrachten. 
  • Vind je het belangrijk om eerste de theoretische concepten te bestuderen? Dan start je met het T-deel. Zijn je leerlingen vooral geïnteresseerd in toepassing, start dan met het P-deel. 

Individuele voorbereiding op toetsen en examens 

  • Bij elk hoofdstuk kunnen leerlingen oefenen met een Test Jezelf. 
  • Leerlingen kunnen begrippen oefenen met Flitskaarten.
  • Met de Vaardigheidstrainers kunnen leerlingen basisvaardigheden oefenen waar ze regelmatig problemen mee hebben (zoals het omrekenen van eenheden of het aflezen van apparatuur).

Meer weten over differentiatie? Bekijk de handleiding met je proeflicentie.

Bestel je proeflicentie