Search

Verbeteringen nieuwe editie

Nova scheikunde havo/vwo bovenbouw

Nieuw voor schooljaar 2021-2022

Nova scheikunde havo/vwo bovenbouw MAX staat o.a. voor een lesmethode die altijd up-to-date is. Om ervoor te zorgen dat je in het nieuwe schooljaar gebruik kunt maken van écht actueel lesmateriaal werken we tot medio mei nog aan het verbeteren en actualiseren van de methode. Het lesmateriaal voor leerjaar 6 voor schooljaar 2021-2022 ziet er dus wat anders uit dan het materiaal waar je nu mee werkt of als beoordelingsmateriaal hebt ontvangen.

Je kunt rekenen op deze verbeteringen:

 • In de boeken worden verwijzingen naar de online leeromgeving toegevoegd.
 • De lesstof wordt geactualiseerd waar relevant.
 • Daarnaast worden fouten en onduidelijkheden die zijn geconstateerd verbeterd.
 • Slaagboekjes waarin alle lesstof is opgenomen.
 • Leerjaar 6 wordt vernieuwd.

Belangrijkste verbeteringen Nova scheikunde

 • Aanstelling van extra auteurs bij zowel havo- als vwo-team; externe kwaliteitscontrole door een vwo-docente en een gymnasiumdocente (vwo-editie) en door twee havo-docenten (havo-editie) wat resulteert in minder fouten. Eventuele fouten worden direct hersteld.
 • Betere verdeling van leerstof over hoofdstukken en leerjaren (molrekenen al in 3 vwo om beter te kunnen differentiëren).
 • Duidelijke leerlijn vanaf leerjaar 3.
 • Meer aandacht voor micro-/macro-redeneren (vanaf leerjaar 3).
 • Via ‘Introductie’ begint een leerling met een digitale instaptoets waarmee voorkennis wordt geactiveerd aan de hand van relevante opgaven uit eerdere hoofdstukken/leerjaren. De feedback bij iedere opgave brengt de leerling op het vereiste niveau.
 • Introductie van adaptieve trainers om leerlingen (weer) op het juiste niveau te krijgen.

Twaalf scheikundedocenten en auteurs hebben apart van elkaar in groepjes van de volgende concepten aangemerkt als belangrijkste struikelblokken bij het examen. Dit zijn volgens hen onderwerpen die iedere leerling volledig dient te beheersen, wil je maximaal kunnen scoren.

•         Micro-/macro-redeneren

•         Reactievergelijkingen

•         Chemisch Rekenen                 

•         Zuur/Base/Redox             

•         Systematische naamgeving

 • Leerdoelen bij aanvang van iedere paragraaf.
 • Kritische evaluatie van alle opgaven, mede aan de hand van gebruikerservaringen en big data.
 • Alle (deel)opgaven hebben de volgende metadata: taxonomieniveau en leerdoel, waardoor betere opbouw in moeilijkheidsgraad opgaven, vooral op vwo.
 • Waar mogelijk worden stappenplannen geïntroduceerd in voorbeeldopgaven, theorie en uitwerkingen, om een systematische probleemaanpak in te slijpen.
 • Digitalisering: een aantal opgaven is gesloten gemaakt, waarbij zo mogelijk specifieke feedback wordt gegeven bij foute antwoorden. Alle opgaven zijn voorzien van feedback.
 • Meer mogelijkheden om te oefenen met behulp van digitale opgaven.
 • Kernachtiger teksten, kortere en meer journalistieke Praktijkdelen met aandacht voor meest recente ontwikkelingen, bijvoorbeeld Pharmafilter of biogebaseerde producten. Context van Praktijkdeel komt in nagenoeg alle paragrafen terug.

Bestel je beoordelingsmateriaal