Search

Structuur en organisatie

Nova scheikunde havo/vwo bovenbouw

Structuur en organisatie


Op basis van ervaringen van docenten met de voorgaande edities hebben we de volgende indeling gemaakt:


Wil je een gedetailleerdere indeling? Bekijk dan het lesmateriaal.

Bestel je beoordelingsmateriaal


Opbouw van het hoofdstuk

De leerstof in het handboek is verdeeld in hoofdstukken. De hoofdstukken zijn opgebouwd uit de volgende onderdelen:

Introductie

In de introductieparagraaf kunnen leerlingen een digitale instaptoets maken waarmee voorkennis wordt geactiveerd aan de hand van relevante opgaven uit eerdere hoofdstukken/leerjaren. Dit zijn allemaal gesloten opgaven. De, vaak specifieke, feedback bij iedere opgave brengt de leerlingen op het vereiste instapniveau.


Praktijk
Aan het begin van ieder hoofdstuk is een Praktijkparagraaf opgenomen, waarin de theorie van het betreffende hoofdstuk gekoppeld is aan dagelijkse toepassingen of onderzoek. Daarna volgt de theorie waarin de concepten aan bod komen. In de opdrachten bij de theorie komt de context van het Praktijkdeel regelmatig terug, naast andere contexten.

Theorie


Maatschappij (alleen digitaal)

Leerlingen willen vaak weten waarom kennis van de theorie belangrijk voor hen is, als lid van de maatschappij. Zij willen weten wat zij (later) kunnen met de theorie die in een hoofdstuk is behandeld. Bij ieder hoofdstuk worden daarom twee M-delen aangeboden. Soms wordt aan de hand van een specifieke bedrijfssituatie getoond welke rol scheikunde speelt. Ook worden af en toe relevante vervolgopleidingen voor het voetlicht gebracht. De M-delen worden uitsluitend online aangeboden.

● Practicum

Afsluiting (alleen digitaal) met Flitskaarten en Test Jezelf/oefentoets