Search

Examentrainer

Nova scheikunde havo/vwo bovenbouw

Examentrainer

In de meeste hoofdstukken vanaf leerjaar 5 zijn CE-opgaven opgenomen. Soms zijn ze bewerkt (naar’), soms zijn ze letterlijk overgenomen (bron’). De voorbereiding voor het examen begint dus vooral in leerjaar 5.

Bij het maken van de opgaven is erop gelet dat er voldoende geoefend kan worden met redeneervragen. Dit type vragen komt steeds vaker in het CE voor en de leerling moet daar dus op voorbereid worden.