Search

Toetsen

Nova Nask2 vmbo bovenbouw

Toetsen

Individuele voorbereiding op toetsen en examens

Leerlingen vinden aan het einde van elk hoofdstuk een leerstofoverzicht met per paragraaf de belangrijkste Onthoud-items en de begrippen met definitie. Dit is samen met de digitale afsluiting een goede voorbereiding op de toets. De online afsluiting bevat

  • Bij elk hoofdstuk kunnen leerlingen oefenen met een Test Jezelf.

  • Leerlingen kunnen begrippen oefenen met Flitskaarten.

  • Met de vaardigheidstrainers kunnen leerlingen basisvaardigheden oefenen als ze die onvoldoende onder de knie hebben (zoals het omrekenen van eenheden of het opstellen van een reactievergelijking).

Voorbeeld Toetsmatrijs Toets A, hoofdstuk 3, 3 vmbo-GT: 3 mengen en scheiden