Search

Opbouw en structuur

Nova Nask2 vmbo bovenbouw

Opbouw en structuur

Houvast voor de leerling

In het leerwerkboek vind je alle leerstof die leerlingen moeten leren en opgaven die je helpen om de leerstof te onthouden en toe te passen. De meeste leerstof in het boek werk je samen met de hele klas door. Dit is de basisstof die alle leerlingen moeten kennen. De opgaven zijn opgesplitst in leerstofvragen, die vaak letterlijk in de theorie staan, en toepassingsvragen. Bovendien vind je achterin het boek welke vaardigheden je bij het vak nodig hebt. Voor sommige opgaven staat een sterretje(*). Dit zijn wat moeilijkere opdrachten.

  Deel 3A Deel 3B
  H1 Stoffen en mengsels 1 Stofeigenschappen H4 Nieuwe stoffen maken 1 Stoffen veranderen
  2 Fasen en faseovergangen 2 Atomen en moleculen
  3 Zuivere stoffen en mengsels 3 Reactievergelijkingen kloppend maken
  4 Mengsels 4 Stoffen veranderen door ontleden
  5 Chemische reacties 5 Ontledingsreacties
  H2 Water 1 Water is overal H5 Chemische reacties 1 Reacties en reactieproducten
  2 Schoonmaken met water en zeep 2 Reactievergelijkingen opstellen
  3 Verzorging van huid, haar en gebit 3 Rekenen aan reacties
  4 Zure en basische oplossingen 4 Versterkt broeikaseffect
  5 Zuur-basereacties
  H3 Mengsels scheiden 1 Soorten mengsels H6 Metalen 1 Eigenschappen van metalen
  2 Samenstelling en concentratie 2 Reacties van metalen
  3 Bezinken en filtreren 3 Productie van metalen
  4 Indampen en destilleren 4 Duurzaam gebruik van metalen
  5 Extraheren en adsorberen

  Deel 4A Deel 4B
  H7 Stoffen en deeltjes 1 Elementen en het periodiek systeem H10 Zuren en basen 1 Zure, neutrale en basische oplossingen
  2 Het atoommodel 2 Eigenschappen van zuren
  3 Enkelvoudige ionen 3 Eigenschappen van basen
  4 Samengestelde ionen 4 Toepassingen van zuur-basereacties
  5 Molecuulmassa en massapercentage 5 Zuren en basen in het milieu
  6 Chemisch rekenen 6 Titraties
  Hoofdstuk 8 Verbrandingen 1 Verbrandingsreacties H11 Koolstofchemie 1 Aardolie
  2 Brand blussen 2 Alkanen en alkenen
  3 Rekenen aan verbrandingsreacties 3 Kunststoffen maken
  4 Volledige en onvolledige verbranding 4 Toepassingen van kunststof
  5 Brandstoffen en milieuvervuiling
  6 Reactiesnelheid
  Hoofdstuk 9 Zouten 1 Zouten oplossen en indampen H12 Examentraining
  2 Zoutoplossingen bij elkaar brengen
  3 Slecht oplosbare zouten
  4 Ongewenste ionen verwijderen
  5 Zouten herkennen