Search

Opbouw en inhoud

Rekenblokken

Hoe werkt Rekenblokken

Rekenblokken is een rijke, volledige methode. Van intake naar leren en toepassen tot bewijzen. In bijgaand beeld zie je hoe Rekenblokken is opgebouwd.

Inhoud van de digitale omgeving

Scans: bepalen het niveau en meten voortgang.

Toetsen: instaptoetsen, lestoetsen en eindtoetsen. De instaptoets bepaalt de persoonlijk leerlijn.

Oefenen: veel interactieve oefenstof, inclusief instructie alle onderwerpen.

Examentraining: oefenexamens met uitgebreide antwoordmodellen.

Ondersteuning: handleidingen, antwoordmodellen, printbare eindtoetsen en getuigschriften voor leerlingen.

Boeken

Leerwerkboeken

Er zijn leerwerkboeken voor alle niveaus (inclusief 2A) en domeinen. De opgaven starten op een iets lager niveau en werken toe naar niveau 1F, 2F, 3F. Het leerwerkboek bevat ook extra Kale sommen voor leerlingen die dat nodig hebben.

Theorieboek

Dit is een handige gids met een overzichtelijke samenvatting van de belangrijkste theorie en oplossingsstrategieën. De gids behandelt alle onderwerpen uit het Referentiekader Rekenen. Zowel voor leerlingen als docenten.