Search

Didactiek

Rekenblokken

Didactische achtergrond

Rekenblokken is gebaseerd op een aantal didactische principes:

Rekenblokken is ontwikkeld met de volgende uitgangspunten:

  • Het Handelingsmodel met de handelingsniveaus van concretiseren naar abstraheren tot formaliseren.
  • Het concrete 3-staps-model volgens de principes van het ERWD-protocol om sommen op te lossen.
  • Het 6-E-model van Prof. Dr. Bart Windels. Dit brengt onder andere het mechanistisch rekenen, cijferen en het realistisch rekenen in evenwicht.
  • De Meta-analyse van Professor John Hattie, voor het verbeteren van leerprestaties.

Dit vertaalt zich in Rekenblokken op de volgende manier:

  • Elke les heeft zijn eigen instructie.
  • Opbouw op basis van voordoen, nadoen en zelf doen.
  • Lesopbouw van makkelijk naar moeilijk.
  • Interactieve opgaven voor opbouw van rekenbegrip vanaf het formele handelingsniveau.
  • Adaptieve persoonlijke feedback op basis van de gekozen leerstrategie
  • Leerlingen krijgen 3 pogingen om het goede antwoord te geven. Inclusief feedback. Zo leren ze direct van het oefenen.

Rekenblokken bevat een persoonlijke leerlijn voor elke leerlingen. Je hebt extra materiaal voor zowel de zwakkere als betere leerlingen.