Search

Wat is nieuw?

Nova natuurkunde onderbouw

Wat is nieuw in Nova natuurkunde onderbouw?

 • Naar aanleiding van veel opmerkingen over ‘overladenheid’ is het aantal hoofdstukken van 7 naar 6 hoofdstukken teruggebracht. Het hoofdstuk Licht en Radioactiviteit is samengevoegd tot nieuw hoofdstuk Straling.
 • De volgorde van hoofdstukken is gewijzigd. Het hoofdstuk Krachten werd als moeilijk ervaren en is geen goede ‘binnenkomer' voor de leerlingen.
 • Nieuwe hoofdstukindeling:

  • H1 Elektriciteit
  • H2 Krachten
  • H3 Energie
  • H4 Kracht en beweging
  • H5 Schakelingen
  • H6 Straling
 • Er is nu een betere aansluiting op de bovenbouw en meer samenhang binnen een hoofdstuk. Met name in (de nieuwe) H2, H3 en H6 is de leerlijn sterk verbeterd. Ook bij de andere hoofdstukken zijn de theorie en opgaven verbeterd en geactualiseerd.
 • Aan het begin van elke paragraaf zijn leerdoelen gedefinieerd. Het is voor leerlingen daarom vanaf het begin duidelijk wat ze moeten kennen en kunnen aan het einde van een paragraaf. Bij de belangrijkste leerdoelen komen video’s online.
 • Aan het begin van elk hoofdstuk is er digitaal een korte Wat weet je al? opgenomen. Dit is een instaptoets bestaande uit een aantal gesloten vragen. Aan de hand van deze vragen halen leerlingen hun kennis over het onderwerp op. Als docent kun je in je dashboard gemakkelijk zien wat leerlingen over een bepaald onderwerp al weten en waar je eventueel meer aandacht aan moet besteden.
 • De plus leerlijn is compleet vernieuwd. De plus wordt ingezet om de leerlingen een inkijkje te geven in het vak in de bovenbouw en om te kunnen determineren of het verstandig is het vak te kiezen bij de profielkeuze
 • Online leren wordt gemakkelijker en leuker dankzij de vernieuwde online lesstof. Je kunt beter de lesstof online lezen, de afbeeldingen eenvoudiger vergroten, de begrippen worden apart toegelicht, de leerteksten worden ondersteund met videomateriaal en als docent vind je daarnaast snel je weg dankzij de docententips.
 • Om het leerrendement van het maken van opdrachten te vergroten, is er aan de gesloten vragen in de online leeromgeving feedback toegevoegd. Als een leerling een foutief antwoord geeft dan krijgt een leerling niet alleen te zien dat het antwoord niet klopt, maar ook waarom het antwoord niet klopt.
 • Aan het einde van elke paragraaf kunnen de leerlingen nagaan of ze de kennis van de paragraaf voldoende beheersen door online de Test Jezelf vragen te beantwoorden. Deze vragen zijn gekoppeld aan de vernieuwde leerdoelen.
 • Om leerlingen te helpen bij het voorbereiden op de toets én om leerlingen te leren hoe ze moeten samenvatten, wordt elk hoofdstuk afgesloten met een samenvattende opdracht (online). Leerlingen vatten op verschillende manieren, zoals via een woordweb, de stof samen. Dit kan zowel tekstueel als visueel. Ze worden hierbij inhoudelijk geholpen middels vragen en hints. Ook zijn er voorbeeldsamenvattingen.
 • Na elke paragraaf een ‘Onthoud’ (zoals ook in de bovenbouw wordt gedaan) met een 1-op-1 koppeling met de leerdoelen aan het begin van de paragraaf.
 • Bij vwo/gymnasium is er nu ook onderscheid in leerstof en toepassing.

  Maak verder kennis met Nova natuurkunde

  Bekijk een hoofdstuk Bestel je beoordelingsmateriaal