Search

Opbouw en structuur

Nova natuurkunde onderbouw

Opbouw en structuur

Basisstof, plusstof en praktijk

In het boek vind je alle leerstof die leerlingen moeten leren. Na elke paragraaf staan opgaven die ze helpen om de leerstof te onthouden en toe te passen. De leerstof in het leeropdrachtenboek is verdeeld in hoofdstukken. De meeste leerstof in het boek werk je samen met de hele klas door. Dit is de basisstof die alle leerlingen moeten kennen. 

Hoofdstukindeling

De lesstof bestaat uit 6 hoofdstukken:

 • H1 Elektriciteit
 • H2 Krachten
 • H3 Energie
 • H4 Kracht en beweging
 • H5 Schakelingen
 • H6 Straling

Structuur

  De hoofdstukken zijn opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • Een inleiding op het hoofdstuk
  • Voorkennistoets: wat weet je al?
  • 4-5 theorieparagrafen met opdrachten
  • Elke paragraaf start met leerdoelen (Nieuw)
  • Practica
  • Praktijkparagraaf (gericht op toepassing)
  • Test Jezelf vragen
  • Leerstofoverzicht met begrippen (Nieuw)
  • Flitskaarten en Diagnostische toets

   Maak verder kennis met Nova natuurkunde

   Bekijk een hoofdstuk Bestel je beoordelingsmateriaal