Search

Opbouw en structuur

Nova natuurkunde onderbouw

Opbouw en structuur

Basisstof, plusstof en praktijk

In het boek vind je alle leerstof die leerlingen moeten leren. Na elke paragraaf staan opgaven die ze helpen om de leerstof te onthouden en toe te passen. De leerstof in het leeropdrachtenboek is verdeeld in hoofdstukken. De meeste leerstof in het boek werk je samen met de hele klas door. Dit is de basisstof die alle leerlingen moeten kennen. 

De hoofdstukken zijn opgebouwd uit de volgende onderdelen: 

  • een inleiding op het hoofdstuk  
  • 4-5 theorieparagrafen met opdrachten
  • practica
  • een praktijkparagraaf (gericht op toepassing)
  • Test Jezelf vragen

    Maak verder kennis met Nova natuurkunde

    Bekijk een hoofdstuk Bestel je beoordelingsmateriaal