Search

Differentiëren

Nova Natuurkunde onderbouw

Differentieren

Rekening houden met verschillen

Een breed scala aan onderwerpen komt in het derde leerjaar aan de orde komt. Daarbij heeft een duidelijke praktische relevantie de voorkeur gekregen. Leerlingen die een profiel kiezen zonder natuurkunde, krijgen zo een goed overzicht van het vak. Na afloop van het derde leerjaar kunnen ze beschikken over een brede natuurkundige basiskennis; bovendien zullen ze ook oog gekregen hebben voor het praktisch belang van die kennis. 

Voor de leerlingen die straks wel een profiel kiezen met natuurkunde besteden we in Nova 3 ruime aandacht aan de formele en kwantitatieve aspecten van het vak. De 'theoretische diepgang' waarmee de verschillende onderwerpen behandeld worden, is zonder meer voldoende voor een goede aansluiting op het onderwijs in de bovenbouw. Leerlingen die extra uitdaging behoeven kunnen daarnaast de plusopdrachten (+)maken.Meer inzicht in je leerlingen 

  • Via het leerlingendashboard heb je voortdurend inzicht in het niveau van je leerlingen. 
  • Leerlingen kunnen na elke paragraaf een ‘digitale diagnostische toets’ (Test jezelf) doen. 
  • De opdrachtensystematiek in eindtoetsen geeft je het verhaal achter het cijfer. 

 Differentiëren in niveau en interesse

  • De editie bestaat uit 3 streams: 3 havo en 3 vwo/gymnasium en 3TTO 
  • In de boeken zijn de opdrachten gegroepeerd in ‘Kennis’ en ‘Toepassing en Inzicht’. 
  • In elk hoofdstuk staan extra uitdagende Plusopdrachten. 
  • Vind je het belangrijk om eerst de theoretische concepten te bestuderen? Dan start je met het T-deel. Zijn je leerlingen vooral geïnteresseerd in toepassing, start dan met het P-deel. Gaat de interesse vooral uit naar het belang van natuurkunde voor de maatschappij begin dan me de digitale M-delen. 

Individuele voorbereiding op toetsen en examens 

  • Bij elk hoofdstuk kunnen leerlingen oefenen met een Test Jezelf. 
  • Leerlingen kunnen begrippen oefenen met Flitskaarten.
  • Met de V-trainers kunnen leerlingen basisvaardigheden oefenen waar ze regelmatig problemen mee hebben (zoals het omrekenen van eenheden of het aflezen van apparatuur).

Meer weten over differentiatie? Bekijk de handleiding met je proeflicentie.

Bestel je proeflicentie