Search

Nova nask1 vmbo bovenbouw

Opbouw en structuur

Opbouw en structuur

Basisstof, plusstof en praktijk

In de leerwerkboeken vind je alle leerstof die leerlingen moeten leren. Bovendien vind je achterin het boek welke vaardigheden je bij het vak nodig hebt. In het leerwerkboek staan opgaven die je helpen om de leerstof te onthouden en toe te passen. De meeste leerstof in het boek werk je samen met de hele klas door. Dit is de basisstof die alle leerlingen moeten kennen. De opgaven zijn opgesplitst in leerstofvragen, die vaak letterlijk in de theorie staan, en toepassingsvragen. Voor sommige opgaven staat een sterretje(*). Dit zijn wat moeilijkere opgaven.
In de inhoudsopgave zie je welke hoofdstukken CE en welke SE stof bevatten.

Leerjaar 3 - GT
1 (deel A) Elektriciteit CE
2 Het weer SE
3 Krachten CE
4 Stoffen CE
5 (deel B) Licht SE
6 Warmte CE
7 Materialen CE
8 Straling SE

Leerjaar 4 - GT
9 (deel A) Schakelingen CE
10 Werktuigen CE
11 Energie CE
12 Elektriciteit CE
13 (deel B) Geluid CE
14 Bewegingen CE
15 Krachten CE
16 Kracht en beweging CE