Search

Nova nask1 vmbo bovenbouw

Differentiëren

Differentieren

Rekening houden met verschillen

Een breed scala aan onderwerpen komt in het derde leerjaar aan de orde. Daarbij heeft een duidelijke praktische relevantie de voorkeur gekregen. De behandelde onderwerpen in leerjaar drie zorgen zonder meer voldoende voor een goede aansluiting op het vierde leerjaar. Leerlingen die extra uitdaging behoeven kunnen de plusvragen (+).Meer inzicht in je leerlingen 

  • Via het leerlingendashboard heb je voortdurend inzicht in het niveau van je leerlingen. 
  • Leerlingen kunnen na elke paragraaf een ‘digitale diagnostische toets’ (Test jezelf) doen. 
  • De opdrachtensystematiek in eindtoetsen geeft je het verhaal achter het cijfer.

 Differentiëren in niveau en interesse

  • In de boeken zijn de opdrachten gegroepeerd in ‘Leerstof’ en ‘Toepassing’.
  • In elk hoofdstuk staan extra uitdagende Plusopdrachten.
  • Koppeling tussen opdrachten en leerdoelen en taxonomie.
  • De EXTRA component in elke paragraaf.

Individuele voorbereiding op toetsen en examens 

  • Bij elk hoofdstuk kunnen leerlingen oefenen met een Test Jezelf. 
  • Leerlingen kunnen begrippen oefenen met Flitskaarten.
  • Met de V-trainers kunnen leerlingen basisvaardigheden oefenen waar ze regelmatig problemen mee hebben (zoals het omrekenen van eenheden of het aflezen van apparatuur).