Search

Nova nask onderbouw

Differentiatie

Differentiatie


Online differentiëren

Met Nova kun je op verschillende manieren differentiëren in de klas. Via de online leeromgeving hebben leerlingen toegang tot alle niveaus en leerjaren van de onderbouw. Dat maakt het mogelijk om individuele leerlingen of groepen op een hoger of lager niveau te laten werken. Zo kun je een goede leerling in een vmbo-t/havo-klas de lesstof en opdrachten op havo/vwo-niveau aanbieden.


PLUS-stof

Naast differentiëren in de online leeromgeving, kun je ook inhoudelijk differentiëren. Aan het einde van elke paragraaf vind je PLUS-stof. Docenten geven aan of en zo ja welke leerlingen de PLUS-stof met bijbehorende opgaven moeten doen.