Search

Nova nask onderbouw

Hoe werkt Nova nask?

Hoe werkt Nova nask?


Nova bestaat uit twee leerwerkboeken, een online leeromgeving en een uitwerkingenboek voor vmbo-bk, vmbo-kgt, mavo/havo, havo/vwo, vwo/gymnasium en TTO.

Elk hoofdstuk begint met een korte inleiding zodat leerlingen weten waar het hoofdstuk over gaat. De volgende onderdelen komen per hoofdstuk aan bod:

  • Online instaptoets ter kennisinventarisatie
  • Leerdoelen (per paragraaf)
  • Theorie met per paragraaf PLUS-stof
  • Practicum
  • Samenvattingsopdracht
  • Diagnostische Toets / Test Jezelf
  • Praktijk

In het boek en online vind je alle leerstof die leerlingen moeten leren. Na elke paragraaf staan opgaven die leerlingen helpen om de leerstof te onthouden (reproductievragen) en toe te passen. Sommige vragen zijn iets moeilijker, gemarkeerd met een *. Online wordt feedback gegeven bij de opgaven. Met de hele klas behandel je de basisstof. Als leerlingen klaar zijn met de stof en nog tijd over hebben, kunnen ze aan de slag met de PLUS-stof. Aan het einde van het hoofdstuk staat Praktijk: een artikel waarin een deel van de leerstof in een situatie uit het dagelijks leven of de wetenschap wordt besproken. Met de V-trainer kunnen leerlingen in de online leeromgeving Vaardigheden oefenen. Deze vind je ook achterin het boek.


Het is een vakspecifieke trainer om basisvaardigheden te oefenen. Dit zijn vaardigheden waar leerlingen geregeld moeite mee hebben. Bijvoorbeeld omrekenen naar andere eenheden. Het leerproces verloopt efficiƫnter wanneer deze vaardigheden in een later stadium moeten worden aangesproken.