Search

Verbeteringen nieuwe editie

Nova natuurkunde havo/vwo bovenbouw

Belangrijkste verbeteringen Nova natuurkunde


 • Via ‘Introductie’ begint een leerling met een digitale instaptoets waarmee voorkennis wordt geactiveerd aan de hand van relevante opgaven uit eerdere hoofdstukken/leerjaren. De feedback bij iedere opgave brengt een leerling op het vereiste niveau.
 • Waar mogelijk worden stappenplannen geïntroduceerd in voorbeeldopgaven, theorie en uitwerkingen, om een systematische probleemaanpak in te slijpen.
 • Leerdoelen bij aanvang van iedere paragraaf.
 • Digitalisering: een aantal opgaven is gesloten gemaakt, waarbij zo mogelijk specifieke feedback wordt gegeven bij foute antwoorden. Alle opgaven zijn voorzien van feedback.
 • Meer mogelijkheden om te oefenen met behulp van digitale opgaven.
 • Introductie van adaptieve trainers om leerlingen (weer) op het juiste niveau te krijgen.

Vijftien natuurkundedocenten hebben in groepjes van vijf de volgende concepten aangemerkt als belangrijkste struikelblokken bij het examen. Dit zijn volgens hen onderwerpen die iedere leerling volledig dient te beheersen, wil je maximaal kunnen scoren. Daarnaast hebben auteurs dat ook gedaan.

•         Werken met formules/algebra                 

•         Redeneren/Verbanden leggen (“Leg uit of/hoe…”)   

•         Werken met/Interpreteren van grafieken     

•         Krachten/Wetten van (K)Newton                 

•         Spanning/Stroom                                       

Significantie/Eenheden worden vooral in de laatste twee concepten geïntegreerd.

 • Meer aandacht voor modelleren en ontwerpen; dat is nu systematisch ingebouwd. Voorbeeld: bij de bespreking van handschoenen waarmee je een touchscreen wilt bedienen, gaat het niet alleen om de elektrische eigenschappen, maar ook om andere wensen van de gebruiker.
 • Kritische evaluatie van alle opgaven, mede aan de hand van gebruikerservaringen en big data. Meer CE-opgaven (op vwo vooral vanaf leerjaar 5).
 • Alle (deel)opgaven hebben de volgende metadata: taxonomieniveau en leerdoel, waardoor betere opbouw in moeilijkheidsgraad opgaven, vooral op vwo. Voorbeeld: De berekeningen aan metro’s beginnen met arbeid en in de eindopdracht heb je de wet van behoud van energie nodig om te berekenen hoe hoog een per ongeluk doorschietende metro een roltrap van het station oprijdt.
 • Kernachtiger teksten, kortere en meer journalistieke Praktijk-delen met aandacht voor meest recente ontwikkelingen. Context van Praktijkdeel komt in nagenoeg alle paragrafen terug. Voorbeeld: Zo is een algemeen verhaal over energiezuinig vervoer nu toegespitst op een nieuw plan voor de Londense metro.
 • Actuele en relevante Praktijkdelen (bijvoorbeeld aardbevingen in Groningen).
 • Minder fouten doordat veel meer tijd is genomen voor ontwikkeling. Eventuele fouten worden direct hersteld.

Bestel je beoordelingsmateriaal