Search

Toetsen

Nova natuurkunde havo/vwo bovenbouw

Toetsen en taxonomie

Met verschillende toetsen bereiden leerling zich voor op het proefwerk.

Alle opdrachten en opgaven in de eindtoetsen (in Word, PDF, WinToets en Quayn) zijn opgebouwd naar beheersingsniveau (Bloom): Onthouden, Begrijpen, Toepassen en Analyseren. De indeling in Bloom is complementair met RTTI en OBIT welke van Bloom zijn afgeleid. Je kunt deze indelingen dus naast elkaar toepassen. In de handleiding vind je vertaaltabellen naar RTTI en TIMMS.


Met behulp van deze taxonomie kun je het niveau van de opdrachten, en dus van je leerlingen, beter inschatten.

Er is altijd een A en B versie per hoofdstuk.

Je kunt eindtoetsen zelf aanpassen in de Word-versie.

Per vraag is het aantal te verdienen punten weergegeven.

Leerlingen kunnen nog oefenen met de Test Jezelf per paragraaf en per hoofdstuk.

Leerlingen maken de digitale oefentoets om te kijken of ze klaar zijn voor het proefwerk.

Bestel een gratis proeflicentie en bekijk de eindtoetsen.

 

Een voorbeeld van een Toetsmatrijs