Search

Differentiatie

Nova natuurkunde havo/vwo bovenbouw

Differentiatie en adaptiviteit


1.   Plusopdrachten, Examenopgaven en Olympiade vragen

Bij elk hoofdstuk en paragraaf hoort een aantal plus(+)opdrachten. Deze bevatten geen noodzakelijke leerstof, maar extra stof. Dit zijn extra pittige opdrachten. In een aantal paragrafen zijn examenopgaven opgenomen. Als er een zandloper voor staat is dit een opdracht uit de natuurkunde-olympiade. Met deze soorten opdrachten kun je differentiëren op snelheid, niveau of belangstelling.


2.    
Niveau-differentiatie

Via het docentendashboard kun je eenvoudig de vorderingen van leerlingen volgen. Hierdoor kun je (groepen) leerlingen andere stof aanbieden en kun je beter differentiëren op niveau. Leerlingen hebben in de digitale leeromgeving ook toegang tot de opdrachten van andere niveaus en jaren in havo/vwo bovenbouw.


3.    
Praktijk en Maatschappij

Vind je de toepassing van natuurkunde belangrijk, laat dan je leerlingen altijd Praktijk maken. Als je interesse uitgaat naar het belang van natuurkunde voor de maatschappij kies dan ook het onderdeel Maatschappij (alleen digitaal beschikbaar). Met deze contexten kun je keuzes maken in het programma voor de gehele groep of differentiëren op niveau, tempo of interesse. Je kunt ook stappen zetten op het gebied van activerend, onderzoekend onderwijs. Het accent verschuift van het zenden van informatie naar het begeleiden van leerlingen, die in groepsverband op zoek gaan naar een oplossing voor hun probleem en daarbij nieuwe vaardigheden en kennis moeten opdoen.

Bekijk hier het filmpje over de adaptieve trainer.