Search

Toetsen

Biologie voor jou vmbo bovenbouw

Toetsen

Bij ieder thema’s zijn eindtoetsen ontwikkeld. Er zijn twee versies beschikbaar (versie A en versie B). Je vind de toetsen in de online docentomgeving.

 

De eindtoetsen van Biologie voor jou berusten op een aantal uitgangspunten. 

 

Niveau toetsen 

Ten eerste zijn de toetsen uitdagender dan voorheen. Afhankelijk van niveau en leerjaar krijgen leerlingen minder kennisvragen (reproductie), en meer vragen op het niveau van toepassing en inzicht. 

 

Concept-context 

De eindtoetsen sluiten aan bij het idee dat biologie meer gericht moet zijn op de realiteit van het leven. In elke toets vindt u daarom een of meer clusters met vragen die gecentreerd zijn rond een context. Dat kan een leefwereldcontext zijn, een beroepscontext of een wetenschappelijke context. Zo zien leerlingen dat biologie er in hun dagelijks leven toe doet, nu of in de toekomst. Daarmee sluiten de toetsen aan op wat leerlingen krijgen in de les. 

 

Duur van een toets 

Een eindtoets moet in een lesuur gemaakt kunnen worden. De duur van een eindtoets bedraagt rond de 40 minuten. 

 

Bestandstype 

De eindtoetsen worden aangeboden in Word (.doc), pdf (.pdf) en WinToets. 

In alle gevallen kunt u via de matrijs snel zien of de toets aan uw verwachtingen voldoet en of u vindt dat de doelstellingen die u heeft in uw onderwijs, voldoende tot hun recht komen. Zo niet, dan is het redelijk eenvoudig zelf de toets aan te passen aan uw wensen door enige vragen weg te laten, vragen te vervangen of extra vragen toe te voegen.

 

Maak kennis met Biologie voor jou voor vmbo bovenbouw!

Bestel je beoordelingsmateriaal