Search

Nieuw in Biologie voor jou onderbouw

Biologie voor jou onderbouw

Wat is nieuw in Biologie voor jou onderbouw?

  • De indeling van het thema is eenvoudiger geworden en bestaat uit basisstof, extra stof, onderzoek en afsluiting.
  • De basisstof sluit aan bij de tussendoelen van SLO. Deze tussendoelen zijn vertaald naar concrete leerdoelen die direct bij de lesstof staan.
  • Practica staan achteraan in het thema gegroepeerd bij elkaar en vallen samen met leren onderzoeken onder het kopje Onderzoek. Bij vmbo-BK editie staan ze nog wel tussen de opdrachten.
  • In de afsluitende paragraaf is een samenvatting opgenomen. Leerlingen kunnen met de online diagnostische toets zichzelf overhoren.
  • Leerlingen leren meer samenhang zien aan de hand van meer contexten uit wetenschap, beroep of leefomgeving. Je vindt deze aan het einde van iedere basisstof en na alle basisstoffen.
  • De vwo editie is flink aangepakt; er is nu meer onderscheid met havo/vwo editie. De lesstof is verzwaard en er zijn nieuwe inzichtsopdrachten voor havo/vwo en vwo/gymnasium gemaakt.
  • De opdrachten die horen bij de basisstof zijn ingedeeld naar kennis (onthouden en begrijpen) en inzicht (toepassen en analyseren).
  • Met een duidelijk onderscheid in kennis en inzicht opdrachten kun je eenvoudiger differentiëren. Zo kan elke leerling op zijn eigen niveau uitdaging vinden.

Bekijk lesmateriaal