Search

Biologie voor jou onderbouw

Lesmateriaal

Blader door het lesmateriaal

Bekijk de opbouw, structuur en didactiek van Biologie voor jou onderbouw door een bladerboek te openen. Bekijk ook de online leeromgeving.

Beoordelingsmateriaal Online leeromgeving

Proefkaternen

1 vmbo-bk leerwerkboek Deel A

1 vmbo-kgt leerwerkboek Deel A

1 vmbo-t/h leerwerkboek Deel A

1 havo/vwo leeropdrachtenboek Deel A

1 havo/vwo tto leeropdrachtboek Deel A

1 vwo/gymnasium leeropdrachtenboek Deel A


Leerjaar 2

vmbo-bk 2 a

vmbo-kgt 2 a

havo/vwo 2 a