Search

Wat is nieuw?

Biologie voor jou havo/vwo bovenbouw

Biologie voor jou havo/vwo bovenbouw MAX staat o.a. voor een lesmethode die altijd up-to-date is. Om ervoor te zorgen dat je in het nieuwe schooljaar gebruik kunt maken van écht actueel lesmateriaal werken we tot medio mei nog aan het verbeteren en actualiseren van de methode. Het lesmateriaal voor leerjaar 6 voor schooljaar 2021-2022 ziet er dus wat anders uit dan het materiaal waar je nu mee werkt of je als beoordelingsmateriaal hebt ontvangen.

Je kunt rekenen op deze verbeteringen:

 • Toetsen verbeteren
 • PTA's verbeteren - domeinen toevoegen
 • Er worden Binas verwijzingen toegevoegd aan het lesmateriaal.
 • Per thema worden twee olympiade opdrachten toegevoegd voor extra uitdaging
 • In de online leeromgeving wordt feedback toegevoegd bij opdrachten.
 • De toetsen worden verbeterd.
 • Test Jezelf en Flitskaarten bij elke basisstof.
 • In de boeken worden verwijzingen naar de online leeromgeving toegevoegd.
 • De lesstof wordt geactualiseerd waar relevant.
 • Daarnaast worden fouten en onduidelijkheden die zijn geconstateerd verbeterd.

De belangrijkste verbeteringen

 • Aan het begin van iedere basisstof zijn de leerdoelen vermeld.
 • Ieder thema wordt afgesloten met een examentrainer.

Met de examentrainer kunnen leerlingen oefenen met examenopgaven die verband houden met het thema. De opgaven kunnen ook betrekking hebben op leerstof uit voorgaande thema’s. Zo komt de samenhang tussen de verschillende onderwerpen nog eens aan bod en vormt de examentrainer een verbindend element tussen de thema’s.

 • Alle opgaven zijn opgebouwd naar beheersingsniveau (Bloom): O > B > T > A.

De basisstoffen worden afgesloten met een uitgebreide samenvatting. In de samenvatting staat alles wat de leerlingen moeten kennen en kunnen na afronding van het thema. De leerstof is opgedeeld in verschillende leerdoelen (voorheen: doelstellingen). In elk leerdoel staat beschreven welke kennis de leerlingen moeten beheersen. Aan het einde van een samenvatting staat altijd vermeld welke competenties en/of vaardigheden leerlingen zich hebben eigengemaakt na het doorwerken van een thema. In principe zouden de leerlingen in staat moeten zijn om na bestudering van de samenvatting de oefentoets en de eindtoets te maken.

 • De leerstof is ingekort. De volgorde van de leerstof is aangepast om het kennisniveau meer stapsgewijs op te bouwen.
 • Leerlingen kunnen vaker oefenen met meer uitdagende opdrachten, waardoor ze zich beter voorbereiden op het examen.
 • Elk thema bevat het nieuwe onderdeel Ontdekken. Hiermee kun je activerend, stimulerend onderwijs faciliteren waarbij je vooral een begeleidende rol hebt.

Het onderdeel Ontdekken is een grote context, waarin leerlingen worden uitgedaagd om vanuit een bepaalde rol een maatschappelijk probleem op te lossen of een vraag te beantwoorden. Zo kunnen de leerlingen in thema 3 als (fictieve) vrijwilliger aan de slag om een voorlichtingscampagne te organiseren in de Braziliaanse sloppenwijken.

In Ontdekken komt geen nieuwe leerstof aan bod. Het is dus niet noodzakelijk om dit onderdeel te behandelen, maar je kunt deze context gebruiken als springplank naar de theorie in het bijbehorende thema. Vanuit de context en hun rol moeten de leerlingen op zoek naar een stukje theorie om hun missie te voltooien.

 • Elk thema bevat het nieuwe onderdeel Samenhang.

In Samenhang leren leerlingen om verbanden te leggen tussen biologische processen en verschijnselen, van klein naar groot en andersom. Hierdoor krijgen ze meer inzicht in de samenhang van het thema en leren ze om te werken met de verschillende organisatieniveaus van de biologie.

 • Je kunt eenvoudig differentiëren op niveau, doordat leerlingen in de digitale leeromgeving ook toegang hebben tot de opdrachten van andere niveaus en jaren in de havo/vwo bovenbouw.
 • De digitale leeromgeving is geheel vernieuwd. Via het docentendashboard kunt je eenvoudig de vorderingen van leerlingen volgen. Hierdoor kun je beter differentiëren op niveau.
 • Met flitskaarten kan de leerling controleren of hij alle begrippen van een thema beheerst.

Met de flitskaarten kunnen leerlingen de belangrijkste begrippen oefenen op themaniveau. De leerlingen overhoren zichzelf door op een digitale ‘kaart’ een begrip of een vraag te lezen en de betekenis of het antwoord te bedenken. Daarna kunnen ze op de kaart klikken, waarna de betekenis zichtbaar wordt. De leerlingen kunnen aangeven welke kaarten ze nog eens willen oefenen en welke ze al kennen. De ‘stapel’ kaarten wordt zo steeds dunner. Flitskaarten bevatten meestal reproductiekennis.

 • Meer aandacht voor vaardigheden (algemene, biologische en natuurwetenschappelijke).

Bestel je beoordelingsmateriaal

Blader door het lesmateriaal