Search

Examentrainer

Biologie voor jou havo/vwo bovenbouw

Voor een goede voorbereiding op de examens

Met de examentrainer kunnen leerlingen oefenen met CE-examenopgaven die verband houden met het thema. De opgaven kunnen ook betrekking hebben op leerstof uit voorgaande thema’s. Zo komt de samenhang tussen de verschillende onderwerpen nog eens aan bod en vormt de examentrainer een verbindend element tussen de thema’s.