Search

Differentiatie en adaptiviteit

Biologie voor jou havo/vwo bovenbouw

Haal het beste uit je leerlingen

Het beste uit alle leerlingen halen, dat willen we allemaal. Maar hoe doe je dat?

1.  Verrijkingsstoffen

Bij elk thema hoort een aantal verrijkingsstoffen. Deze bevatten geen noodzakelijke leerstof, maar extra stof. Met de verrijkingsstoffen kun je differentiëren op snelheid, niveau of belangstelling.

2.  Niveaudifferentiatie

Via het docentendashboard kun je eenvoudig de vorderingen van leerlingen volgen. Hierdoor kun je (groepen) leerlingen andere stof aanbieden en kun je beter differentiëren op niveau. Leerlingen hebben in de digitale leeromgeving ook toegang tot de opdrachten van andere niveaus en jaren in de havo/vwo bovenbouw.

3.  Ontdekken en samenhang

Elk thema bevat de nieuwe onderdelen Ontdekken en Samenhang. Met deze contexten kun je keuzes maken in het programma voor de gehele groep of differentiëren op niveau, tempo of interesse. Je kunt ook stappen zetten op het gebied van activerend, onderzoekend onderwijs. Het accent verschuift van het zenden van informatie naar het begeleiden van leerlingen. Zij gaan in groepsverband op zoek naar een oplossing voor hun probleem en moeten daarbij nieuwe vaardigheden en kennis opdoen.

4. Versterk jezelf met de adaptieve trainer

Als een leerling met een reeks opdrachten moeite heeft en als we over dat onderwerp een Versterk jezelf hebben, dan wordt de leerling daar automatisch op geattendeerd. De Versterk jezelf werkt voor iedereen anders. De tool kijkt via een speciaal algoritme van Knewton naar de beste manier om de leerling een concept te laten begrijpen. Soms door extra uitleg, soms wordt er teruggegrepen op een onderliggend concept en soms laat het gewoon slimmer oefenen totdat de leerling het snapt. Hiermee kan de leerling vaak zijn eigen probleem oplossen.

Bekijk het filmpje over de adaptieve trainer.


Lees meer over verschillende leerroutes in de docentenhandleiding, bestel je gratis proeflicentie.

Proeflicentie aanvragen