Search

Biologie en verzorging voor jou

Hoe werkt Biologie en verzorging voor jou?


Heldere opzet en opbouw

Elk thema begint met een inleiding en leerdoelen zodat leerlingen weten wat ze kunnen verwachten. Elke paragraaf bevat verplichte basisstof, extra stof, onderzoek en afsluiting. Met de concrete leerdoelen direct bij de lesstof vermeld, weet de leerling altijd wat hij moet leren. Bovendien zijn de opdrachten gekoppeld aan de leerdoelen en taxonomie. Met de extra stof bied je leerlingen, die meer aan kunnen, nieuwsgierig zijn of tijd over hebben, verbreding of verdieping. In de paragraaf leren onderzoeken worden stapsgewijs onderzoeksvaardigheden aangeleerd.


Opbouw van thema 1 Planten en dieren van leerjaar 1 vmbo-kgt:


Basisstof

 • Organismen

 • Groei en ontwikkeling

 • Metamorfose

 • De mens

 • Voedsel maken

 • Allemaal anders

 • Planten verzorgen

 • Samenhang

Extra stof

 • Fotosynthese

 • Gedaanteverwisseling

Onderzoek

 • Leren onderzoeken

 • Practica

Afsluiting

 • Samenvatting

 • Diagnostische Toets