Search

Ondersteuning digitaal lesmateriaal

Voortgezet onderwijs

Veelgestelde vragen over het digitale lesmateriaal

Voor mijn vak/methode is nog géén MAX-methode beschikbaar, maar ik heb hierin wel interesse. Wat nu?

Neem contact op met jouw Malmberg accountmanager om de mogelijkheden te bespreken.

Kan ik altijd werken met de meest actuele materialen?

Ja, op basis van opmerkingen en suggesties van docenten en inzichten uit learning analytics verbeteren we continu de kwaliteit van het lesmateriaal. Ook actualiseren we het materiaal. Alle boeken van een MAX methode gaan één schooljaar mee. Er komt een einde aan het innemen van boeken aan het einde van een schooljaar. Dat maakt het mogelijk om vaker een nieuwe release (= een bijgewerkte versie) uit te brengen. Een nieuwe release voor de boeken gaat Malmberg elke twee jaar uitbrengen.

Welke materialen krijgen mijn leerlingen tot hun beschikking?

MAX boek+online bevat het boek/de boeken en een leerlinglicentie voor de volledige online leeromgeving. Bij MAX volledig online ontvangen je leerlingen alleen de licentie voor de volledige online leeromgeving voor leerlingen. 

Mag de leerling de boeken aan het eind van het schooljaar zelf houden?

Ja, elk schooljaar ontvangen leerlingen een nieuw boek dat ze mogen houden. Ze kunnen erin schrijven en aantekeningen maken. Zo wordt het boek een persoonlijk hulpmiddel om actief mee te leren. Doordat de leerlingen het boek mogen houden, kunnen ze ook gemakkelijk teruggrijpen op lesmateriaal uit voorgaande jaren. Dat is handig bij de voorbereiding op examens. Een bijkomend voordeel is dat de school geen zorgen meer heeft over de inname van boeken aan het einde van het schooljaar.

Kan ik tijdens mijn huidige contract switchen tussen boek en online en volledig online?

De MAX-methode biedt je de ruimte om eenvoudig te switchen tussen boek en online en volledig online, of andersom. Als school kies je per schooljaar welk lesmateriaal het beste past bij jouw school of een bepaald vak.
Toon alle gestelde vragen

Hulpmiddelen en navigatie

In de digibordsoftware vind je ook de handleiding, de toetsen en de antwoorden van het werkboek. Let’s go! gebruikt de overzichtelijke navigatie van het digibord die je al kent van andere Malmberg-methodes. Je bent er dus direct in thuis.

Extra differentiatie

In de hogere groepen zijn de verschillen tussen kinderen vaak groter. Daarom groeit de differentiatie in Pluspunt met de kinderen mee. En hebben we de niveauverschillen in groep 6 t/m 8 nog verder uitgewerkt.

Opbouw bovenbouw

In groep 5 en 6 omvat elke unit 4 weken. De opbouw is steeds hetzelfde: 1 les van 35 minuten en 1 opdracht van 10 minuten. Groep 7 en 8 hebben in de vijfde week een extra toetsles van 35 minuten. In week 1 en 3 van elke unit biedt Join in een CLIL-les aan.

Uitdaging op elk niveau

Met De wereld in getallen hou je de groep bij elkaar. Tegelijk houd je rekening met verschillen tussen kinderen.

De wereld in getallen differentieert op 3 niveaus. Zo heeft ieder kind de juiste balans tussen uitdaging en succeservaring. Dat motiveert!

Taal verkennen didactiek

Taal verkennen is een nieuwe term in Taal actief. De oude term ‘taalbeschouwing’ suggereert passief praten over taal.

‘Taal verkennen’ staat voor actief onderzoeken en nieuwsgierig grip krijgen op de gevarieerdheid van taal en daar waardering voor krijgen.

Meer informatie

Digibordsoftware

Maak je lessen nog interessanter met onze digibordsoftware. Vrolijke filmpjes introduceren de letters en laten kinderen de juiste schrijfhouding zien.

Ook zijn er afbeeldingen van alle leerlingmaterialen en voorbeelden van het juiste lettertraject. Extra leerzaam, extra leuk!

Didactische ondersteuning

Met het digibord kun je de strategiefilmpjes afspelen en tekstdelen markeren.

Strategiefilmpjes In aparte strategiefilmpjes krijgen kinderen elke leesstrategie uitgelegd. Ze passen de strategie ook direct toe. Elke strategie komt in meerdere filmpjes terug en wordt steeds verder uitgebreid.

Markeerdidactiek Met Leeslink markeer je gemakkelijk tekst op het digibord. Markeren van belangrijke tekstdelen geeft de kinderen steun en maakt het makkelijker een tekst te begrijpen. 

En verder
Op het digibord vind je ook uitleg over de leerdoelen en handige leerhulpjes.

Evaluatie en Toetsing

Door regelmatig te toetsen, krijg je goed zicht op het niveau van de kinderen. Zo kies je de beste leerweg voor elk kind.

Beoordeling eindproduct
In Staal taal presenteren of publiceren de kinderen aan het eind van week 3 hun eindproduct. Ze beschrijven en demonstreren bijvoorbeeld een proefje, of ze schrijven en publiceren een recensie. In de handleiding vind je een beoordelingsformulier voor elk eindproduct.

Toets woordenschat en taal verkennen
Aan het begin van week 4 neem je de toets af. Deze bevat een onderdeel woordenschat en een onderdeel taal verkennen. De vraagstelling sluit aan bij Cito. De toetsen staan in een apart toetsboekje.

Na de toets
De toetsresultaten geven duidelijk aan welke taalonderdelen een kind wel en niet goed beheerst. In week 4 gaan de kinderen gericht remediëren, herhalen of verrijken. Ze doen dit op de onderdelen woordenschat en taal verkennen. Handige taakbriefjes helpen bij het plannen van de opdrachten per kind.

Wat is ASSU?

De ASSU Onderwijsdatabank is een databestand met gegevens van educatieve instellingen, docenten en andere bij het onderwijs betrokken functionarissen.

Stapsgewijze opbouw

De 30 onderwerpen per leerjaar zijn verdeeld in 4 categorieën. Kinderen kiezen zelf het onderwerp waaraan ze werken.

Wat biedt de docentlicentie mij als docent?

Via het dashboard en de rapportages heb je direct inzicht in de leerprocessen en leerresultaten van je leerlingen in de klas. je ziet precies hoe je klas en individuele leerlingen er voor staan. Je ziet welke oefeningen gemaakt zijn, welke vragen goed gemaakt worden en welke niet. Je kunt doorklikken tot de vraag van de desbetreffende leerling. De dashboardfunctionaliteiten zijn per leerling, per klas en per hoofdstuk. Tevens bevat de docentlicentie printbare eindtoetsen, de docenthandleiding en antwoorden en theorie (tekst, bronnen, begrippen, beeldmateriaal). Bovendien is er extra ondersteunend lesmateriaal beschikbaar voor bij je lessen. Tot slot kun je de leerlingomgeving benaderen om het leerlingmateriaal te bekijken of verwerkingsopdrachten te maken. De docentlicentie is te bestellen in de webshop.

Ik heb geen download gemaakt van de studenten resultaten. Wat moet ik nu doen?

Neem contact op met onze Helpdesk (073 628 8788). Zij kunnen je mogelijk verder helpen. 

Wat is een Chapter test?

Chapter tests zijn nieuwe toetsen die gebaseerd zijn op de inhoud van één hoofdstuk in een Taalblokken les. Het zijn dus methodegebonden toetsen die de voortgang binnen de methode meten van de student. 

Met welke partij sluiten we de overeenkomst af?

De MAX-methode valt binnen de lopende/nieuwe overeenkomst die je afsluit met de leverancier van leermiddelen. Aan de MAX-methode zijn voorwaarden verbonden waar je als school akkoord meegaat bij het plaatsen van een MAX-methode op de leermiddelenlijst.

Ik kan niet inloggen in Bingel

Ik kan niet inloggen in Bingel

Als een leerkracht of leerling inlogt in Bingel (om toegang te krijgen tot de methodesoftware), dan is het goed om te weten dat voor- en achternaam verplichte velden zijn. Zijn deze velden niet gevuld in het leerlingadministratiesysteem (LAS) of in Basispoort, dan krijg je de volgende foutmelding: ”Oeps, je hebt geen toegang tot deze pagina”.


Om succesvol in te loggen is het belangrijk dat je als ICT-coördinator de gegevens van de leerkracht of leerling controleert en indien nodig aanpast in het bronbestand. Er zijn twee mogelijkheden om dit te doen.

 1. Via het leerlingadministratiesysteem (LAS). Het duurt dan maximaal twee dagen voordat inloggen mogelijk is in Bingel.
 2. Rechtstreeks importeren in Basispoort met de XML-maker. Het duurt dan maximaal één dag voordat inloggen mogelijk is in Bingel. Dit heeft te maken met het synchroniseren van de gegevens tussen de verschillende systemen.

  Toon alle gestelde vragen

  Kom je er niet uit?  Stuur een mail

  We antwoorden zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 3 werkdagen.

  Mail ons  Bel ons

  We zijn er voor je op werkdagen van 8.00 - 17.00 uur voor vragen over inloggen, storingen en onderhoud. Vanaf 8.30 uur kun je terecht voor andere vragen

  Bel ons op 073 628 8766  Twitter

  We zijn online op werkdagen van 8.00 - 17.00 uur.

  @malmberghelpt