Search

Ondersteuning digitaal lesmateriaal

Voortgezet onderwijs

Veelgestelde vragen over het digitale lesmateriaal

Wat is niet inbegrepen bij de MAX-methode?

De MAX-methode bevat alleen het leerlingenmateriaal. De docentmaterialen zijn te bestellen in onze webshop.

Waar vind ik de planning voor het verschijnen van digitaal lesmateriaal?

Waar vind ik de planning voor het verschijnen van digitaal lesmateriaal?

Soms komt het voor dat nog niet al het digitaal lesmateriaal gereed is, bijvoorbeeld bij een nieuwe editie.

Bekijk hier de planning voor het verschijnen van ons digitaal lesmateriaal.

Kan ik aangeven wat ik wel en niet nodig heb van de aangeboden producten?

Door te kiezen voor MAX boek + online , of MAX volledig online ontvang je automatisch alleen de producten die je nodig hebt.

Hoe kan ik als docent zien wat er in een leerlinglicentie zit?

Hoe kan ik als docent zien wat er in een leerlinglicentie zit?

Je kunt via je profiel in de docentlicentie de 'Leerlingweergave' openen.

Lees meer.

Voor mijn vak/methode is nog géén MAX-methode beschikbaar, maar ik heb hierin wel interesse. Wat nu?

Neem contact op met jouw Malmberg accountmanager om de mogelijkheden te bespreken.

Toon alle gestelde vragen

Hoe maak ik een klas aan?

Hoe maak ik een klas aan?

Om de voortgang van je leerlingen in de digitale leeromgeving te volgen, maak je eerst een klas aan.

Lees meer.

Moet ik een nieuwe klas aanmaken of kiezen uit de bestaande klassen?

Moet ik een nieuwe klas aanmaken of kiezen uit de bestaande klassen?

De bestaande klassen die je ziet zijn aangemaakt door docenten van dezelfde school (locatie) en met dezelfde licentie als jij.

Geef je les aan één van de bestaande klassen? Dan kun je deze toevoegen.

Is dit niet het geval? Dan maak je een nieuwe, eigen klas aan.

Hoe kan ik naar het lesmateriaal zonder een klas toe te voegen?

Hoe kan ik naar het lesmateriaal zonder een klas toe te voegen?

Wanneer je geen leerlingen aan een klas toe wilt of kan voegen, hoef je niet per se een klas aan te maken. Je kunt via de tab 'Lesstof' naar het lesmateriaal.

Lees meer.

Ik kan niet al mijn leerlingen vinden en in de klas plaatsen.

Ik kan niet al mijn leerlingen vinden en in de klas plaatsen.

Mis je een aantal leerlingen in je klas? Controleer dan:

 • Of de licentie voor de leerling is besteld.
 • Of de leerling de licentie heeft geactiveerd.
 • Of de leerling dezelfde school en locatie heeft gekozen bij zijn profiel.

Leerlingen zijn pas zichtbaar als zij een licentie activeren voor dezelfde school en dezelfde locatie kiezen als jij (de docent). 
Dit laatste kun je met de leerling controleren onder 'Mijn profiel'.

Waarom zie ik zoveel leerlingen om uit te kiezen?

Waarom zie ik zoveel leerlingen om uit te kiezen?

Leerlingen hebben binnen de digitale leeromgeving toegang tot alle niveaus en leerjaren van de onder- of bovenbouw. 

Bijvoorbeeld: een leerling heeft een licentie voor 1 vmbo-bk. Dan heeft hij ook toegang tot het vmbo-gt, havo en vwo lesmateriaal van alle leerjaren in de onderbouw. Daarom moet je leerlingen in meerdere klassen plaatsen om de resultaten van verschillende leerjaren en niveaus te kunnen volgen.

We realiseren ons dat je als docent bij het samenstellen van de klassen daardoor uit een lange lijst leerlingen moet kiezen. We zoeken nog naar een oplossing om dit voor jou als docent makkelijker te maken.

Hoe voeg ik leerlingen toe aan de klas?

Hoe kan ik (tijdens het schooljaar) een (nieuwe) leerling toevoegen aan de klas?

Leerlingen kunnen zichzelf toevoegen aan de klas vanuit hun leerlinglicentie. Dit doen ze aan de hand van de klascode.

Deze code vind je vanuit je docentlicentie in de tegel van de klas in je klassenoverzicht.

Daarnaast kun je als docent altijd zelf leerlingen toevoegen aan een klas.

Lees meer.

Zijn de opdrachten uit het papieren werkboek hetzelfde als de digitale opdrachten?

Zijn de opdrachten uit het papieren werkboek hetzelfde als de digitale opdrachten?

Ja, vrijwel alle vragen uit de papieren werkboeken bieden we ook digitaal aan. Bijvoorbeeld als open vraag of gesloten vraag. Er is een aantal uitzonderingen.

Lees meer.

Toon alle gestelde vragen

Wat kan ik in het resultatenoverzicht zien?

Wat kan ik in het resultatenoverzicht zien?

De resultatenpagina’s geven je een overzicht van de voortgang en beheersing van (de leerlingen in) een klas.

Je ziet per leerling welke opdrachten en Test jezelf trainers hij gemaakt heeft en hoe hij deze heeft gemaakt. Ook kun je zien welke leerlingen een opdracht of Test jezelf moeilijk vonden. Zo bepaal je of je een specifieke opdracht / lesstof klassikaal moet bespreken, of een leerling beter individueel kunt helpen.

Waar vind ik de resultaten van de flitskaarten?

Waar vind ik de resultaten van de flitskaarten?

De resultaten worden niet opgeslagen.

Wanneer een leerling de flitskaarten van een paragraaf heeft afgerond, kan hij opnieuw beginnen of verder gaan in een volgende paragraaf.

Hoe kan ik zien wat de leerlingen hebben gemaakt?

Hoe kan ik zien wat de leerlingen hebben gemaakt?

Ga naar het hoofdstuk en de paragraaf waarvan je de resultaten wilt zien.

Onder het kopje 'Resultaten' kun je de resultaten van de opdrachten per paragraaf zien en de resultaten van de gemaakte Test jezelf trainers. 

Lees meer.

Hoe werkt nakijken?

Hoe werkt nakijken?

Met de standaardinstellingen kan zowel de docent als de leerling nakijken.

Maar je kunt er ook voor kiezen om alleen als docent na te kijken. Dit kun je per paragraaf instellen.

Lees meer.

Waarom zie ik geen resultaten van mijn leerlingen?

Waarom zie ik geen resultaten van mijn leerlingen?

Er is een aantal voorwaarden om de resultaten van de leerlingen te kunnen zien:

 • De leerling heeft een eigen leerlinglicentie geactiveerd.
 • De leerling heeft dezelfde schoollocatie gekozen als jij (docent). Dit kun je met de leerling controleren bij zijn profiel in de leerlingenomgeving.
 • De leerling is in de juiste klas geplaatst (juiste leerjaar en -niveau).
 • De leerling heeft de opdrachten en Test jezelf trainers gemaakt en goed opgeslagen.

Lukt het toch niet om de resultaten in te zien? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag.

Kan ik bij het nakijken een opmerking bij een leerling plaatsen?

Kan ik bij het nakijken een opmerking bij een leerling plaatsen?

Nee, dat is op dit moment nog niet mogelijk. 

Hoe kan ik alleen als docent nakijken?

Waar vind ik de resultaten van de oefentoets?

Waar vind ik de resultaten van de oefentoets?

Je ziet als docent niet óf en hoe leerlingen de oefentoets maken. Alleen de leerlingen zien of een vraag goed of fout is beantwoord en de score wordt niet opgeslagen.

Leerlingen kunnen hier dus ‘vrij’ oefenen zonder dat iemand meekijkt. En dat kan zo vaak als ze willen.

Wat betekenen de gekleurde bolletjes met cijfers bij de opdrachten?

Wat betekenen de gekleurde bolletjes met cijfers bij de opdrachten?

Groen: leerling heeft de opdracht goed gemaakt (>80% goed).
Oranje:
leerling heeft de opdracht niet goed genoeg gemaakt (50-80% goed).

Rood: leerling heeft de opdracht niet goed gemaakt (<50% goed).
Blauw: leerling heeft de opdracht gemaakt, maar niet nagekeken.
Wit: leerling heeft de opdracht niet gemaakt.

De cijfers 0, 1 of 2 in de gekleurde bolletjes zijn bedoeld voor kleurenblinden.

Je kunt deze informatie altijd terugvinden door op het 'Info'-icoontje te klikken in het resultatenoverzicht.

Kan ik de resultaten van een leerling resetten?

 

Kan ik per opdracht resetten?

Kan ik per opdracht resetten?

Het is niet mogelijk om resultaten per opdracht te resetten. Je kunt opdrachten alleen per paragraaf en leerling resetten. 

Lees meer.

Kan ik per hoofdstuk de opdrachten resetten?

Kan ik per hoofdstuk de opdrachten resetten?

Nee, dit is niet mogelijk. Je kunt opdrachten alleen per paragraaf en leerling resetten.

Lees meer.

Kan ik de resultaten van een zittenblijver resetten?



De resultaten van een zittenblijver kun je zelf aanpassen via je klassenoverzicht.

Lees meer

Toon alle gestelde vragen

Kan ik de Test jezelf voor een leerling resetten?

Kan ik de Test jezelf voor een leerling resetten?

De Test jezelf is bedoeld als afronding van de paragraaf. Het is een laatste check na het maken van de opdrachten, trainers en flitskaarten. 

Het is in sommige gevallen echter wel handig om te Test jezelf opnieuw te maken. Daarom krijgen leerlingen, als ze de Test jezelf gemaakt hebben, de mogelijkheid om het opnieuw te maken.

Lees meer.

Waar kan ik fouten in het lesmateriaal / in de content melden?

Waar kan ik fouten in het lesmateriaal / in de content melden?

Fouten in het lesmateriaal komen soms voor. We vinden het fijn als je deze bij ons meldt, zodat wij deze snel kunnen aanpassen. 

Je doet dit gemakkelijk vanuit je docentlicentie via de feedbackknop rechtsonder in de digitale leeromgeving van MAX.

Klik op deze knop op de specifieke pagina waarover je melding gaat en vul het feedbackformulier in of chat met ons.


Daarnaast mag je fouten in het lesmateriaal melden per e-mail (helpdesk.vo@malmberg.nl) of telefonisch (073 628 8766).

Het helpt wanneer je daarbij de onderstaande gegevens vermeldt: 

 • Methodenaam, leerjaar- en niveau
 • Hoofdstuk, paragraaf en eventueel een opdrachtnummer waar je de fout hebt ontdekt.

Wat is een Test jezelf?

Wat is een Test jezelf?

De Test jezelf geeft leerlingen de gelegenheid zelf te controleren of ze de stof voor een toets beheersen, zonder dat dit gevolgen heeft in de vorm van een cijfer.  Het werkt adaptief: als een leerling moeite heeft met een bepaald onderwerp, krijgt hij daar automatisch extra vragen over.  De vragen passen zich aan, aan het niveau van de leerling.

Lees meer.

Wat zijn flitskaarten?

Wat zijn flitskaarten?

Flitskaarten zijn bedoeld om op een snelle manier de belangrijkste feiten, begrippen en termen te leren.

Het werkt simpel:

 1. Bekijk de kaart.
 2. Bedenk wat er op de achterkant kan staan.
 3. Draai de kaart om… had je het goed? Dan verdwijnt hij uit de stapel.

Lees meer.

Waarom verschilt het aantal vragen in de Test jezelf per leerling?

Waarom verschilt het aantal vragen in de Test jezelf per leerling?

De Test jezelf werkt adaptief. Als een leerling moeite heeft met een onderwerp, krijgt hij daar automatisch extra vragen over. De vragen passen zich dus aan het niveau van de leerling aan. De leerling kan geen vragen overslaan.

Waar vind ik de flitskaarten?

Hoe werken flitskaarten?

De flitskaarten zijn beschikbaar in de docent- en de leerlinglicentie. Maar alleen vanuit de leerlinglicentie kun je oefenen met de kaarten.

Je kunt vanuit de docentlicentie wel oefenen met de kaarten via de 'Leerlingweergave'. Je vindt deze functionaliteit in het menu rechtsboven.

Kunnen mijn leerlingen met dyslexie hun dyslexiesoftware gebruiken in de online leeromgeving?

Kunnen mijn leerlingen met dyslexie hun dyslexiesoftware gebruiken in de online leeromgeving?

Overal, behalve in het Lesstof-gedeelte van de online leeromgeving, is de dyslexiesoftware uitstekend te gebruiken. Lees hier meer over welke software beschikbaar is.

De reden dat het onderdeel Lesstof niet kan worden voorgelezen, is omdat die nu nog bestaat uit afbeeldingen van het lesmateriaal. We zijn stapsgewijs bezig met het vervangen van deze afbeeldingen door tekst, zodat de dyslexiesoftware hier wel mee kan omgaan. Je wordt proactief op de hoogte gesteld wanneer dit voor jouw methode gereed is.

Tot dat moment verwijzen wij je graag naar de Dedicon, waar je pdf materiaal kunt bestellen voor je betreffende methode. Malmberg levert zelf geen pdf’s.

Wat is een oefentoets?

Wat is een oefentoets?

De oefentoets is een toets die leerlingen per hoofdstuk kunnen maken nadat ze minimaal één Test jezelf hebben afgerond. Met de oefentoets kunnen ze hun kennis over alle paragrafen te testen. In deze oefentoets komen de vragen uit het onderdeel Test jezelf opnieuw naar voren.

Lees meer.

Waarom is de oefentoets niet aanklikbaar / beschikbaar?

Waarom is de oefentoets niet aanklikbaar / beschikbaar?

Vanuit de docentlicentie is de oefentoets nooit zichtbaar. De oefentoets is namelijk pas beschikbaar zodra je tenminste één Test jezelf hebt afgerond.

Alleen vanuit de leerlinglicentie kun je de Test jezelf en vervolgens de oefentoets maken.

Wel kun je via de 'Leerlingweergave' in je docentlicentie de Test jezelf maken.

Nadat je minstens één Test jezelf hebt afgerond, kun je tevens de oefentoets van dat hoofdstuk maken.

*De methode Humboldt biedt geen oefentoetsen aan.

De ingevulde antwoorden van opdrachten zijn verdwenen.

De ingevulde antwoorden van opdrachten zijn verdwenen.

Er zijn twee belangrijke aandachtspunten bij het gebruik van de digitale leeromgeving:

 • Zorg voor een goede internetverbinding tijdens het gebruik van de leeromgeving.
 • Om de opdracht op te slaan moet de leerling op een van de volgende knoppen in de leeromgeving klikken: het pijltje naar de volgende opdracht, de ‘Sluiten’-knop of de ‘Nakijken’-knop.

Wanneer wordt een opdracht niet opgeslagen?

Wanneer wordt een opdracht niet opgeslagen?

 • Als de leerling in de browser op het pijltje naar bijvoorbeeld de vorige pagina klikt, wordt de opdracht niet opgeslagen.
 • Als de leerling de browser afsluit aan het einde van de les zonder eerst op ‘Sluiten’ te klikken in de leeromgeving, wordt de opdracht op de laatste pagina niet opgeslagen.

Daarnaast kunnen er nog andere oorzaken zijn die ervoor zorgen dat de resultaten niet worden opgeslagen.

Lees meer.

Bij het openen van de opdrachten verschijnt de melding: niet beschikbaar voor mobiel gebruik.

Bij het openen van de opdrachten verschijnt de melding: niet beschikbaar voor mobiel gebruik.

Het onderdeel 'Opdrachten' is de enige content die de leerling niet kan zien op zijn smartphone. Dat komt door de grootte van de opdrachten en de resoluties. We hopen dit in de toekomst wel te realiseren. 

Werkt de leerling op een ander device (tablet/laptop) en krijgt hij deze melding? Dan kan dit ergens anders aan liggen.

Lees meer.

Ik kan geen opdrachten invullen / maken.

Ik kan geen opdrachten invullen / maken.

Je kunt vanuit je docentlicentie 'Leerlingweergave' openen.
Dit is makkelijk wanneer je bijvoorbeeld opdrachten klassikaal wilt invullen of de oefentoets zelf wilt maken.

Lees meer.

Kan ik per klas een opdracht resetten?

Kan ik per klas een opdracht resetten?

Nee, dit is niet mogelijk. Je kunt opdrachten alleen per paragraaf en leerling resetten.

Lees meer.

Toon alle gestelde vragen

Waar vind ik de eindtoetsen?

Waar vind ik de eindtoetsen?

De eindtoetsen zijn alleen beschikbaar in de docentlicentie.
Leerlingen hebben geen toegang tot de eindtoetsen.

Lees meer.

Hoe kan ik digitaal toetsen?

Hoe kan ik digitaal toetsen?

Hiervoor gebruik je de Wintoets/Quayn-bestanden. Deze vind je in het dashboard onder de tab 'Docentenmateriaal'. 

Lees meer.

Waar zijn de diagnostische toetsen / adviestoetsen?

In onze nieuwe digitale leeromgeving, MAX online, is de diagnostische toets vervangen door een Test jezelf per paragraaf.

Lees meer.

Hoe gebruik ik de wintoetsen / Quayntoetsen?

Hoe gebruik ik de wintoetsen / Quayntoetsen?

Voor het gebruik van de Wintoetsen / Quayntoetsen kun je het beste contact opnemen met De Rode Planeet. Zij kunnen je begeleiden bij het gebruik van deze toetsen. Bel 0594-501660 of stuur een e-mail naar info@drp.nl.

Ik kan de toetsen / het zipbestand niet openen, het blijft laden.

Ik kan de toetsen/ het zipbestand niet openen, het blijft laden.

 • Controleer of je internetverbinding goed is.
 • Log daarna uit door rechtsboven op 'Uitloggen' te klikken.
 • Sluit alle internetbrowsers die open staan (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox).
 • Open dan opnieuw de browser en log in op je docentlicentie.

Heb je hulp nodig? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder.

Ik kan de wintoetsen/ Quayntoetsen niet openen.

Ik kan de wintoetsen/ Quayntoetsen niet openen.

Controleer of je de juiste software hebt om de toetsen te openen. Wil je weten welke software je precies nodig hebt? Neem dan contact op met De Rode Planeet. 
Bel 0594-501660 of stuur een e-mail naar info@drp.nl.

Kan ik als docent zelf materiaal toevoegen?

Kan ik als docent zelf materiaal toevoegen?

Nee, dat is op dit moment nog niet mogelijk. 

Hoe kom ik aan de toetsen en antwoorden?

Hoe kom ik aan de toetsen en antwoorden?

De eindtoetsen en antwoorden zijn alleen beschikbaar in de docentlicentie. Leerlingen hebben geen toegang tot dit docentmateriaal.

Lees meer.

Waarom zijn de practica / werkbladen niet digitaal beschikbaar?

Waarom zijn de practica / werkbladen niet digitaal beschikbaar?


Het klopt dat het onderdeel practica / werkbladen nog niet digitaal beschikbaar is. 
Op dit moment kun je de practica / de werkbladen in het docentenmateriaal vinden om uit te printen.
Toon alle gestelde vragen

Kunnen mijn leerlingen met dyslexie hun dyslexiesoftware gebruiken in de online leeromgeving?

Kunnen mijn leerlingen met dyslexie hun dyslexiesoftware gebruiken in de online leeromgeving?

Overal, behalve in het Lesstof-gedeelte van de online leeromgeving, is de dyslexiesoftware uitstekend te gebruiken. Lees hier meer over welke software beschikbaar is.

De reden dat het onderdeel Lesstof niet kan worden voorgelezen, is omdat die nu nog bestaat uit afbeeldingen van het lesmateriaal. We zijn stapsgewijs bezig met het vervangen van deze afbeeldingen door tekst, zodat de dyslexiesoftware hier wel mee kan omgaan. Je wordt proactief op de hoogte gesteld wanneer dit voor jouw methode gereed is.

Tot dat moment verwijzen wij je graag naar de Dedicon, waar je pdf materiaal kunt bestellen voor je betreffende methode. Malmberg levert zelf geen pdf’s.

Toon alle gestelde vragen

Hulpmiddelen en navigatie

In de digibordsoftware vind je ook de handleiding, de toetsen en de antwoorden van het werkboek. Let’s go! gebruikt de overzichtelijke navigatie van het digibord die je al kent van andere Malmberg-methodes. Je bent er dus direct in thuis.

Zelfstandig werken en combinatiegroepen

Iedere week heeft een vaste opbouw. Je geeft 5 rekenlessen van 50 tot 60 minuten. De lessen zijn heel afwisselend. De ene keer geef je instructie en de andere keer werken de kinderen zelfstandig. Hierdoor is Pluspunt heel geschikt voor combinatiegroepen.

Welk digitaal lesmateriaal heeft Malmberg voor leerlingen en docenten?

Een overzicht van ons digitale lesmateriaal bekijk je op MAX online.

Hoe moeten mijn leerlingen inloggen op het digitale lesmateriaal?

Hoe moeten mijn leerlingen inloggen op het digitale lesmateriaal?

Een school kiest een van de drie onderstaande manieren om leerlingen toegang te geven tot het digitale lesmateriaal:

Weet je niet welke keuze de school heeft gemaakt? Dan kan de coördinator digitaal lesmateriaal bij jou op de school je hierbij helpen. Kom je er niet uit? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Hoe kan ik zien wat de leerlingen hebben gemaakt?

Hoe kan ik zien wat de leerlingen hebben gemaakt?

Ga naar het hoofdstuk en de paragraaf waarvan je de resultaten wilt zien.

Onder het kopje 'Resultaten' kun je de resultaten van de opdrachten per paragraaf zien en de resultaten van de gemaakte Test jezelf trainers. 

Lees meer.

Ruimte om te kleuteren

Kleuters blijven kleuters. Ze willen spelen en dingen ontdekken.
Kleuterplein geeft ze daar alle ruimte voor met een themahoek, bouwhoek, ontdekhoek, lees- en schrijfhoek, rekenhoek, verfbord en zand-watertafel.

Ook heeft Kleuterplein uitgewerkte activiteiten voor de voornaamste ontwikkelingsmaterialen.
Denk aan constructiemateriaal, kralenplanken, mozaïek of vouwblaadjes. Het plezier van de kleuters staat hierbij centraal. Ze leren spelenderwijs.

Adaptiviteit

De oefensoftware past zich automatisch aan het niveau van het kind aan. Je kunt de oefeningen ook selecteren op leerlijn. Als een kind moeite heeft met breuken selecteer je bijvoorbeeld alle breukenoefeningen. Zo kun je kinderen heel gericht laten oefenen.

Snelle lesvoorbereiding

Taal actief is makkelijk om mee te werken. Je bent er snel in thuis en door de overzichtelijke handleiding heb je weinig voorbereidingstijd nodig.
Dat is ook heel praktisch voor invallers.

Meer informatie

Ik ben student en heb een vraag over het gebruik van Take Care.

Stel je vraag aan je docent of neem telefonisch contact met ons op.

Bel: 073-628 87 66. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08:00 - 17:00 uur.
Liever contact via e-mail? Vul dan ons contactformulier in.

Modeling als uitgangspunt

In het taalonderwijs is jouw rol als leerkracht heel belangrijk. Want goed voorbeeld doet volgen. Daarom staat modeling centraal: het hardop denkend voordoen.

Elke taalles begint met een uitleg in het onderdeel ‘Zo zit het!’. In instructiefilmpjes op het digibord doen bekende Nederlandse acteurs een taalstrategie voor. Daarna doe je de strategie zelf nog eens voor, met aanwijzingen uit de handleiding. Zo krijgen de kinderen twee goede voorbeelden te zien voordat ze zelf gaan oefenen.

Wat is de levertijd van softwarelicenties?

De levertijd van abonnementen op softwarelicenties (digitaal) is 1 tot 2 werkdagen. De software is vanaf de gekozen startdatum beschikbaar in Basispoort.

Kan ik een buitenlands afleveradres opgeven?

Nee, bestellingen via de webshop leveren we alleen af op een Nederlands schooladres.

Kan ik ook bestellingen van gebruikersexemplaren plaatsen voor mijn collega's?

Ja, per artikel ontvang je 1 gebruikersexemplaar met 85% gebruikerskorting. Wanneer je ook voor je collega’s gebruikersexemplaren wilt aanvragen, moet je in de webshop de namen doorgeven van je collega’s.

Je kunt maximaal 7 gebruikersexemplaren via de webshop bestellen.

Wat is het verschil tussen een methode abonnement en de Max Methodelicentie van Malmberg?

Bij een MAX Methodelicentie ontvang je jaarlijks nieuwe boeken en blijven deze boeken in eigendom van de leerling. Leerlingen mogen in deze boeken schrijven en arceren. Bij veel vakken leidt schrijven in de boeken tot hoger leerrendement: actievere omgang met leerstof.

4. Voortgezet technisch lezen, altijd in ontwikkeling

In drie kwartier nemen we je mee in de ontwikkeling van Station Zuid, in de jaren na introductie. We laten zien hoe we met de methode inspelen op de actualiteit, wensen van gebruikers en nieuwe (wetenschappelijke) inzichten.

Toon alle gestelde vragen

Kom je er niet uit?



Stuur een mail

We antwoorden zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 3 werkdagen.

Mail ons



Bel ons

We zijn er voor je op werkdagen van 8.00 - 17.00 uur voor vragen over inloggen, storingen en onderhoud. Vanaf 8.30 uur kun je terecht voor andere vragen

Bel ons op 073 628 8766



Twitter

We zijn online op werkdagen van 8.00 - 17.00 uur.

@malmberghelpt