Search

MAX-methode

Voortgezet onderwijs

Veelgestelde vragen over MAX-methode

Wat is niet inbegrepen bij de MAX-methode?

De MAX-methode bevat alleen het leerlingenmateriaal. De docentmaterialen zijn te bestellen in onze webshop.

Waar vind ik de planning voor het verschijnen van digitaal lesmateriaal?

Waar vind ik de planning voor het verschijnen van digitaal lesmateriaal?

Soms komt het voor dat nog niet al het digitaal lesmateriaal gereed is, bijvoorbeeld bij een nieuwe editie.

Bekijk hier de planning voor het verschijnen van ons digitaal lesmateriaal.

Kan ik aangeven wat ik wel en niet nodig heb van de aangeboden producten?

Door te kiezen voor MAX boek + online , of MAX volledig online ontvang je automatisch alleen de producten die je nodig hebt.

Hoe kan ik als docent zien wat er in een leerlinglicentie zit?

Hoe kan ik als docent zien wat er in een leerlinglicentie zit?

Je kunt via je profiel in de docentlicentie de 'Leerlingweergave' openen.

Lees meer.

Voor mijn vak/methode is nog géén MAX-methode beschikbaar, maar ik heb hierin wel interesse. Wat nu?

Neem contact op met jouw Malmberg accountmanager om de mogelijkheden te bespreken.

Kan ik altijd werken met de meest actuele materialen?

Ja, op basis van opmerkingen en suggesties van docenten en inzichten uit learning analytics verbeteren we continu de kwaliteit van het lesmateriaal. Ook actualiseren we het materiaal. Alle boeken van een MAX methode gaan één schooljaar mee. Er komt een einde aan het innemen van boeken aan het einde van een schooljaar. Dat maakt het mogelijk om vaker een nieuwe release (= een bijgewerkte versie) uit te brengen. Een nieuwe release voor de boeken gaat Malmberg elke twee jaar uitbrengen.

Welke materialen krijgen mijn leerlingen tot hun beschikking?

MAX boek+online bevat het boek/de boeken en een leerlinglicentie voor de volledige online leeromgeving. Bij MAX volledig online ontvangen je leerlingen alleen de licentie voor de volledige online leeromgeving voor leerlingen. 

Mag de leerling de boeken aan het eind van het schooljaar zelf houden?

Ja, elk schooljaar ontvangen leerlingen een nieuw boek dat ze mogen houden. Ze kunnen erin schrijven en aantekeningen maken. Zo wordt het boek een persoonlijk hulpmiddel om actief mee te leren. Doordat de leerlingen het boek mogen houden, kunnen ze ook gemakkelijk teruggrijpen op lesmateriaal uit voorgaande jaren. Dat is handig bij de voorbereiding op examens. Een bijkomend voordeel is dat de school geen zorgen meer heeft over de inname van boeken aan het einde van het schooljaar.

Kan ik tijdens mijn huidige contract switchen tussen boek en online en volledig online?

De MAX-methode biedt je de ruimte om eenvoudig te switchen tussen boek en online en volledig online, of andersom. Als school kies je per schooljaar welk lesmateriaal het beste past bij jouw school of een bepaald vak.

Kan ik ook binnen mijn huidige contract met de schoolboekhandel overstappen naar een MAX-methode?

Neem contact op met jouw Malmberg accountmanager of je leverancier voor leermiddelen om de mogelijkheden te bespreken.

Mijn leverancier van leermiddelen hanteert een andere prijs voor de MAX-methode dan de prijzen die Malmberg vermeldt. Hoe kan dit?

De genoemde prijzen in onze catalogus zijn verkoopadviesprijzen. Dat is de prijs die Malmberg aanbeveelt. Je leverancier van leermiddelen kan zelf bepalen of de adviesprijs wordt gehandhaafd. Je school maakt afspraken over de prijs van leermiddelen met de leverancier van leermiddelen op jouw school. 

Hoe kan ik een MAX-methode bestellen?

Neem contact op met jouw Malmberg accountmanager of je leverancier van leermiddelen.

Wat is de looptijd van een MAX-methode?

Het is een 1-jarige licentie die voor meerdere jaren aangeschaft  kan worden. Op alle genoemde MAX-methodes in de catalogus zijn de specifieke MAX methodelicentie voorwaarden van toepassing. 

Wat biedt de docentlicentie mij als docent?

Via het dashboard en de rapportages heb je direct inzicht in de leerprocessen en leerresultaten van je leerlingen in de klas. je ziet precies hoe je klas en individuele leerlingen er voor staan. Je ziet welke oefeningen gemaakt zijn, welke vragen goed gemaakt worden en welke niet. Je kunt doorklikken tot de vraag van de desbetreffende leerling. De dashboardfunctionaliteiten zijn per leerling, per klas en per hoofdstuk. Tevens bevat de docentlicentie printbare eindtoetsen, de docenthandleiding en antwoorden en theorie (tekst, bronnen, begrippen, beeldmateriaal). Bovendien is er extra ondersteunend lesmateriaal beschikbaar voor bij je lessen. Tot slot kun je de leerlingomgeving benaderen om het leerlingmateriaal te bekijken of verwerkingsopdrachten te maken. De docentlicentie is te bestellen in de webshop.

Toon alle gestelde vragen

In welke samenstelling kan een MAX-methode worden gekozen?

Een MAX-methode kan worden gekozen in de samenstelling boek + online of volledig online. De MAX- methode wordt binnen de gekozen afnameduur jaarlijks afgenomen voor een bedrag per leerling per jaar. De materialen waaruit een MAX-methode is samengesteld zijn altijd verbruiksartikelen. 

Welke afnameduur is voor een MAX-methode mogelijk?

Bij aanvang van invoering c.q. afname van de MAX-methode kiest de school voor een afnameduur van twee, vier of zes jaar. Hiermee verplicht de school zich, voor de gekozen afnameduur, de MAX-methode jaarlijks in zijn geheel af te nemen. 

Voor schooljaar 2018-2019 heb ik al een MAX-methode op de leermiddelenlijst staan. Wat moet ik voor het nieuwe schooljaar bestellen?

Als je in schooljaar 2018-2019 al een MAX-methode op de leermiddelenlijst hebt staan, heb je een bestaande MAX-overeenkomst voor de afnameduur van vier jaar. Voor schooljaar 2019-2020 bestel je het ISBN met in de artikelomschrijving 4 jaar afname.

Ik start volgend schooljaar met MAX. Wat moet ik bestellen?

Start je in schooljaar 2019-2020 met een MAX-methode, dan sluit je per leerjaar een nieuwe overeenkomst af en heb je de keuze uit twee, vier of zes jaar. Voor elke afnameduur van de MAX-methode is er een specifieke ISBN en daaraan gekoppeld een specifieke prijs per leerling per jaar van toepassing.

Staan de ISB-nummers twee, vier of zes jaar voor meerdere jaren vast, of wisselen die steeds?

Deze nummers (zogenaamde kopnummers) blijven altijd hetzelfde. De onderliggende artikelen (foliocomponenten) zullen wel tweejaarlijks aangepast worden, maar de school bestelt altijd de MAX-methode op kopnummer-niveau en krijgt automatisch de meest actuele lesmaterialen. 

Met welke partij sluiten we de overeenkomst af?

De MAX-methode valt binnen de lopende/nieuwe overeenkomst die je afsluit met de leverancier van leermiddelen. Aan de MAX-methode zijn voorwaarden verbonden waar je als school akkoord meegaat bij het plaatsen van een MAX-methode op de leermiddelenlijst.

Wanneer gaat de looptijd van de overeenkomst in?

De looptijd van de overeenkomst gaat in op het moment van de start van het schooljaar, volgend op de invulling van de leermiddelenlijst. De looptijd start altijd bij aanvang van een schooljaar en de afnameduur betreft ook schooljaren. 

Krijgen de MAX-methodeprijzen ook te maken met een jaarlijkse verhoging?

Bij afgesloten MAX-methodeovereenkomsten heeft Malmberg het recht om alle prijzen met ingang van ieder kalenderjaar aan te passen. De prijsaanpassing kan overeenkomstig het consumentenprijsindexcijfer (CBS) zijn en/of naar aanleiding van nieuwe productverbeteringen die Malmberg heeft doorgevoerd en/of overheidsmaatregelen die van invloed zijn op de prijs.

Toon alle gestelde vragen

Kan ik tijdens mijn huidige overeenkomst switchen tussen boek en online en volledig online?

Als school heb je de mogelijkheid om, binnen de gekozen afnameduur, per schooljaar, binnen de gekozen MAX-methode, kosteloos te switchen tussen boek en online en volledig online.

Kan ik tijdens mijn huidige overeenkomst switchen van niveau?

Heb je als school het verkeerde niveau besteld of voldoet het bestelde niveau niet aan het niveau van de leerlingen, neem dan contact op met Malmberg. Samen kijken we dan naar een passende oplossing. 

Ik ben sinds twee jaar bezig met een MAX-methode (vier jaar afname). Kan ik de huidige overeenkomst omzetten naar zes jaar afname en wat kost omzetten naar zes jaar?

Ja, dat kan kosteloos. Je kunt ervoor kiezen om dat gefaseerd te doen door bijvoorbeeld te beginnen bij klas 4 of je doet alle leerjaren tegelijk. In ieder geval gaat er vanaf dat moment een nieuwe periode van zes jaar afname in voor elk leerjaar.

Wat gebeurt er wanneer je voor twee jaar afname kiest en vier jaar de MAX-methode blijft gebruiken? Krijg ik het geld dat te veel betaald is terug?

 • Wanneer je de keuze maakt voor twee jaar afname en besluit na deze overeengekomen afnameduur nog twee jaar door te gaan, dan moet je kiezen voor twee jaar afname. Je blijft dezelfde prijs betalen.
 • Wanneer je kiest voor twee jaar afname en je besluit na een jaar toch over te stappen op vier jaar afname, dan kan dat kosteloos. Je sluit op dat moment een nieuwe overeenkomst af voor vier jaar.
 • Algemeen: als je een keuze maakt om je langer te binden dan je eerste keuze, kan dat zonder consequenties, maar je sluit dan wel een nieuwe overeenkomst af met de gekozen afnameduur die je volledig moet doorlopen.

Ik ben nog niet volledig overtuigd van het MAX-concept of de betreffende methode. Kan ik de MAX-methode voor twee jaar afsluiten (als uitgebreide proefperiode) en het tweejarig prijsmodel bij tevredenheid omzetten naar zes jaar afname, en dan de laat

 • Nee, op het moment dat je een gebruiker bent en je maakt een nieuwe keuze, dan committeer je je ook voor de nieuwe afnameduur ongeacht welke jaren je daarvoor in gebruik had. In een bestaande raamovereenkomst neem je die looptijd mee naar een andere tender of andere overeenkomst zoals dat nu ook gaat. Dat is met de distributeurs zo geregeld. 
 • Ben je nog niet volledig overtuigd van de keuze, dan is een maatwerkconstructie mogelijk voor bijvoorbeeld een jaar, of gedurende een nader in te vullen proefperiode. Het wordt dan een maatwerkafspraak die we samen met de school en de leverancier van leermiddelen maken. 

Toon alle gestelde vragen

Als school/vaksectie wil ik voortijdig de gekozen afnameduur van een MAX-methode beëindigen. Wat zijn dan de consequenties van het eerder stoppen?

 • Voortijdige beëindiging als gevolg van overstap naar een niet-Malmbergmethode

De school wordt gefactureerd voor de nog niet afgenomen jaren van de gekozen afnameduur. De hoogte van het te factureren bedrag wordt bepaald per leerjaar door de restjaren x prijs per jaar x aantal leerlingen (dit is het aantal leerlingen van de onderwijsinstelling in het laatste feitelijke afnamejaar). 

 

Voorbeeld: een onderwijsinstelling heeft gekozen voor een afname duur van vier jaar, maar besluit na twee jaar te willen overstappen op een concurrerende methode. De onderwijsinstelling dient per niet volgemaakt leerjaar een bedrag te betalen volgens de formule: 

2 jaren x prijs per jaar x aantal leerlingen (peildatum eerste schooldag van het laatste feitelijke afnamejaar). 

 

 • Switch van een huidige afnameduur naar een langere afnameduur

De school kiest vanaf de start van een nieuw schooljaar voor een langere afnameduur en dus voor de daarbij behorende prijs (een ‘up-switch’). De onderwijsinstelling gaat daardoor een verplichting voor de langere afnameduur aan en de ‘oude’ afnameduur vervalt met ingang van het eerstvolgende schooljaar. De betreffende school kan in een periode van zes jaar éénmalig deze ‘up-switch’ maken. Deze ‘up-switch’ is kosteloos en geeft geen recht op restitutie van eerder betaalde afnamekosten. 

 

Voorbeeld: een onderwijsinstelling heeft een MAX-methode met een afnameduur van vier jaar, maar besluit na twee jaar over te stappen naar een afnameduur van zes jaar. De onderwijsinstelling kiest aan het begin van het nieuwe schooljaar voor zes jaar en start vanaf dat moment met een nieuwe afnameduur voor zes jaar en betaalt vanaf dat moment de prijs van de MAX-methode die hoort bij de afnameduur van zes jaar. Over de prijs die de onderwijsinstelling voor de eerste twee jaar was verschuldigd, vindt geen verrekening plaats.

 

 • Het tussentijds onderbreken van de afnameduur niet gerelateerd aan concurrent switch

Alle andere voorkomende gevallen zijn ter beoordeling van Malmberg. Malmberg zal samen met de leverancier van de leermiddelen in een gesprek met de school een passende oplossing voorstellen. 

Toon alle gestelde vragen

Waar vind ik de eindtoetsen?

Waar vind ik de eindtoetsen?

De eindtoetsen zijn alleen beschikbaar in de docentlicentie.
Leerlingen hebben geen toegang tot de eindtoetsen.

Lees meer.

Hoe kan ik digitaal toetsen?

Hoe kan ik digitaal toetsen?

Hiervoor gebruik je de Wintoets/Quayn-bestanden. Deze vind je in het dashboard onder de tab 'Docentenmateriaal'. 

Lees meer.

Waar zijn de diagnostische toetsen / adviestoetsen?

In onze nieuwe digitale leeromgeving, MAX online, is de diagnostische toets vervangen door een Test jezelf per paragraaf.

Lees meer.

Hoe gebruik ik de wintoetsen / Quayntoetsen?

Hoe gebruik ik de wintoetsen / Quayntoetsen?

Voor het gebruik van de Wintoetsen / Quayntoetsen kun je het beste contact opnemen met De Rode Planeet. Zij kunnen je begeleiden bij het gebruik van deze toetsen. Bel 0594-501660 of stuur een e-mail naar info@drp.nl.

Ik kan de toetsen / het zipbestand niet openen, het blijft laden.

Ik kan de toetsen/ het zipbestand niet openen, het blijft laden.

 • Controleer of je internetverbinding goed is.
 • Log daarna uit door rechtsboven op 'Uitloggen' te klikken.
 • Sluit alle internetbrowsers die open staan (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox).
 • Open dan opnieuw de browser en log in op je docentlicentie.

Heb je hulp nodig? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder.

Ik kan de wintoetsen/ Quayntoetsen niet openen.

Ik kan de wintoetsen/ Quayntoetsen niet openen.

Controleer of je de juiste software hebt om de toetsen te openen. Wil je weten welke software je precies nodig hebt? Neem dan contact op met De Rode Planeet. 
Bel 0594-501660 of stuur een e-mail naar info@drp.nl.

Kan ik als docent zelf materiaal toevoegen?

Kan ik als docent zelf materiaal toevoegen?

Nee, dat is op dit moment nog niet mogelijk. 

Hoe kom ik aan de toetsen en antwoorden?

Hoe kom ik aan de toetsen en antwoorden?

De eindtoetsen en antwoorden zijn alleen beschikbaar in de docentlicentie. Leerlingen hebben geen toegang tot dit docentmateriaal.

Lees meer.

Waarom zijn de practica / werkbladen niet digitaal beschikbaar?

Waarom zijn de practica / werkbladen niet digitaal beschikbaar?


Het klopt dat het onderdeel practica / werkbladen nog niet digitaal beschikbaar is. 
Op dit moment kun je de practica / de werkbladen in het docentenmateriaal vinden om uit te printen.
Toon alle gestelde vragen

Kunnen mijn leerlingen met dyslexie hun dyslexiesoftware gebruiken in de online leeromgeving?

Kunnen mijn leerlingen met dyslexie hun dyslexiesoftware gebruiken in de online leeromgeving?

Overal, behalve in het Lesstof-gedeelte van de online leeromgeving, is de dyslexiesoftware uitstekend te gebruiken. Lees hier meer over welke software beschikbaar is.

De reden dat het onderdeel Lesstof niet kan worden voorgelezen, is omdat die nu nog bestaat uit afbeeldingen van het lesmateriaal. We zijn stapsgewijs bezig met het vervangen van deze afbeeldingen door tekst, zodat de dyslexiesoftware hier wel mee kan omgaan. Je wordt proactief op de hoogte gesteld wanneer dit voor jouw methode gereed is.

Tot dat moment verwijzen wij je graag naar de Dedicon, waar je pdf materiaal kunt bestellen voor je betreffende methode. Malmberg levert zelf geen pdf’s.

Toon alle gestelde vragen

Hulpmiddelen en navigatie

In de digibordsoftware vind je ook de handleiding, de toetsen en de antwoorden van het werkboek. Let’s go! gebruikt de overzichtelijke navigatie van het digibord die je al kent van andere Malmberg-methodes. Je bent er dus direct in thuis.

Zelfstandig werken en combinatiegroepen

Iedere week heeft een vaste opbouw. Je geeft 5 rekenlessen van 50 tot 60 minuten. De lessen zijn heel afwisselend. De ene keer geef je instructie en de andere keer werken de kinderen zelfstandig. Hierdoor is Pluspunt heel geschikt voor combinatiegroepen.

Welk digitaal lesmateriaal heeft Malmberg voor leerlingen en docenten?

Een overzicht van ons digitale lesmateriaal bekijk je op MAX online.

Hoe moeten mijn leerlingen inloggen op het digitale lesmateriaal?

Hoe moeten mijn leerlingen inloggen op het digitale lesmateriaal?

Een school kiest een van de drie onderstaande manieren om leerlingen toegang te geven tot het digitale lesmateriaal:

Weet je niet welke keuze de school heeft gemaakt? Dan kan de coördinator digitaal lesmateriaal bij jou op de school je hierbij helpen. Kom je er niet uit? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Hoe kan ik zien wat de leerlingen hebben gemaakt?

Hoe kan ik zien wat de leerlingen hebben gemaakt?

Ga naar het hoofdstuk en de paragraaf waarvan je de resultaten wilt zien.

Onder het kopje 'Resultaten' kun je de resultaten van de opdrachten per paragraaf zien en de resultaten van de gemaakte Test jezelf trainers. 

Lees meer.

Ruimte om te kleuteren

Kleuters blijven kleuters. Ze willen spelen en dingen ontdekken.
Kleuterplein geeft ze daar alle ruimte voor met een themahoek, bouwhoek, ontdekhoek, lees- en schrijfhoek, rekenhoek, verfbord en zand-watertafel.

Ook heeft Kleuterplein uitgewerkte activiteiten voor de voornaamste ontwikkelingsmaterialen.
Denk aan constructiemateriaal, kralenplanken, mozaïek of vouwblaadjes. Het plezier van de kleuters staat hierbij centraal. Ze leren spelenderwijs.

Adaptiviteit

De oefensoftware past zich automatisch aan het niveau van het kind aan. Je kunt de oefeningen ook selecteren op leerlijn. Als een kind moeite heeft met breuken selecteer je bijvoorbeeld alle breukenoefeningen. Zo kun je kinderen heel gericht laten oefenen.

Snelle lesvoorbereiding

Taal actief is makkelijk om mee te werken. Je bent er snel in thuis en door de overzichtelijke handleiding heb je weinig voorbereidingstijd nodig.
Dat is ook heel praktisch voor invallers.

Meer informatie

Ik ben student en heb een vraag over het gebruik van Take Care.

Stel je vraag aan je docent of neem telefonisch contact met ons op.

Bel: 073-628 87 66. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08:00 - 17:00 uur.
Liever contact via e-mail? Vul dan ons contactformulier in.

Modeling als uitgangspunt

In het taalonderwijs is jouw rol als leerkracht heel belangrijk. Want goed voorbeeld doet volgen. Daarom staat modeling centraal: het hardop denkend voordoen.

Elke taalles begint met een uitleg in het onderdeel ‘Zo zit het!’. In instructiefilmpjes op het digibord doen bekende Nederlandse acteurs een taalstrategie voor. Daarna doe je de strategie zelf nog eens voor, met aanwijzingen uit de handleiding. Zo krijgen de kinderen twee goede voorbeelden te zien voordat ze zelf gaan oefenen.

Wat is de levertijd van softwarelicenties?

De levertijd van abonnementen op softwarelicenties (digitaal) is 1 tot 2 werkdagen. De software is vanaf de gekozen startdatum beschikbaar in Basispoort.

Kan ik een buitenlands afleveradres opgeven?

Nee, bestellingen via de webshop leveren we alleen af op een Nederlands schooladres.

Kan ik ook bestellingen van gebruikersexemplaren plaatsen voor mijn collega's?

Ja, per artikel ontvang je 1 gebruikersexemplaar met 85% gebruikerskorting. Wanneer je ook voor je collega’s gebruikersexemplaren wilt aanvragen, moet je in de webshop de namen doorgeven van je collega’s.

Je kunt maximaal 7 gebruikersexemplaren via de webshop bestellen.

Wat is het verschil tussen een methode abonnement en de Max Methodelicentie van Malmberg?

Bij een MAX Methodelicentie ontvang je jaarlijks nieuwe boeken en blijven deze boeken in eigendom van de leerling. Leerlingen mogen in deze boeken schrijven en arceren. Bij veel vakken leidt schrijven in de boeken tot hoger leerrendement: actievere omgang met leerstof.

4. Voortgezet technisch lezen, altijd in ontwikkeling

In drie kwartier nemen we je mee in de ontwikkeling van Station Zuid, in de jaren na introductie. We laten zien hoe we met de methode inspelen op de actualiteit, wensen van gebruikers en nieuwe (wetenschappelijke) inzichten.

Toon alle gestelde vragen

Kom je er niet uit?Stuur een mail

We antwoorden zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 3 werkdagen.

Mail onsBel ons

We zijn er voor je op werkdagen van 8.00 - 17.00 uur voor vragen over inloggen, storingen en onderhoud. Vanaf 8.30 uur kun je terecht voor andere vragen

Bel ons op 073 628 8766Twitter

We zijn online op werkdagen van 8.00 - 17.00 uur.

@malmberghelpt