Search

Scholen van de Stichting Carmel College

Licentie-Folio (Lifo) en MAX van Malmberg

De Stichting Carmel College vraagt voor de schooljaren 2019-2023 om lesmethodes in het LiFo-leermiddelenmodel. Lifo staat voor een Licentie met daarbij Folio (boeken) als verbruiksmateriaal.


Bij Malmberg zijn we enkele jaren geleden begonnen met het omzetten en doorontwikkelen van al onze methodes in het Lifo-model. Onze methodes volgens het Lifo-model heten bij Malmberg MAX lesmethodes. Bij MAX lesmethodes krijgen de leerlingen altijd de volledige digitale licentie die toegang geeft tot meerdere leerjaren en niveaus. Voor €2,50 krijgen de leerlingen de boeken er bij. De leerlingen mogen de boeken houden. Ze mogen er in schrijven, onderstrepen, knoeien en aantekeningen maken. Het is fijner voor de leerlingen, onderwijskundig sterker en er is geen rompslomp bij inname (geen boetes), omdat ze de boeken niet meer hoeven in te leveren.


Als de leerlingen hun boeken netjes bewaren, dan hebben ze al hun boeken, met hun eigen aantekeningen, in de examenjaren in hun bezit.
Het geeft ons als uitgever de mogelijkheid om net als de licenties, ook de boeken sneller te actualiseren.
We verbeteren zo continu de kwaliteit van het lesmateriaal. Dat doen we op basis van opmerkingen en suggesties van docenten en inzichten uit learning analytics. Hierdoor werk je nooit meer met een verouderde lesmethode. Wij zorgen ervoor dat je op de hoogte bent van de belangrijkste wijzigingen en vernieuwingen.


Docentmateriaal bestellen

Bij de Malmberg lesmethodes ontvangen docenten van de Carmelscholen een gratis docentlicentie en een gratis gebruikersexemplaar. Je kunt deze zelf bestellen via onze webshop. Je ziet gedurende het bestelproces wel de prijzen, je ontvangt echter geen factuur.

Bestel in de webshop

Veelgestelde vragen

We hebben de vragen die ons vaak gesteld worden geïnventariseerd en gebundeld. Je vindt de vragen en antwoorden via onderstaande link. Heb je een andere vraag, neem dan gerust contact met ons op via onderstaand contactformulier.

Ondertekenmoment van Rimco en Fridse Mobach