Wensen mens en maatschappij herfst update 2020

Welke wensen gaven jullie door?

Lees in de herfst update 2020 welke wensen jullie de afgelopen maanden hebben doorgeven voor de mens en maatschappij methodes: De wereld van, Humboldt, Economisch bekeken, Memo, Praktische Economie. We houden jullie via e-mail en deze pagina op de hoogte wat we met deze wensen gaan doen.

De wereld van – MAX - Onderbouw

 • Meer video's/animaties in de online leeromgeving ter verduidelijking van begrippen.

 • Verbeteren kwaliteit van de powerpoints met o.a. extra concrete foto's van real-life situaties in een andere context.

 • Zorgen dat het boek 100% overeenkomt met het digitale boek. Uitleg bij deze wens:  Dat is in principe ook zo, alleen zijn er vraagtypes die in het boek prima werken en online niet en die hebben we soms aangepast. We streven er wel naar dat ze 1 op 1 hetzelfde resultaat opleveren.

De wereld van – MAX - Havo/vwo bovenbouw

 • Minder vakinhoudelijke fouten in teksten en opdrachten.

 • Voor de leerling: aandacht voor het motiveren en differentiëren.

 • Voor de docent: meer tussentoetsen aanbieden en werken aan klassenoverzichten van digitaal werk.

De wereld van – MAX – vmbo bovenbouw

 • Veel te talig en te veel tekst.

Humboldt

 • Meer toetsvragen en versies om te kunnen variëren.

 • De opdrachten bij de paragrafen zijn niet (meer) up-to-date.

 • De atlaskaarten kloppen niet meer, sommige links werken niet meer werken en er wordt nog steeds gewerkt wordt met de oude versie van Google Earth.

Economisch bekeken – MAX - onderbouw

 • Beter switchen van leerlingen per niveau en het kunnen volgen van de leerlingen hierbij.

 • Resultaten van de rekentrainer bekijken zodat ik kan zien wat leerlingen gedaan hebben.

Memo onderbouw 4e editie

 • Video’s met ontdekkingsplaten in het Engels weergeven in de TTO uitgave.

 • Meer toetsmateriaal voor Proefwerken en SO’s.

 • Zelf content in hoofdtekst of werkboek kunnen toevoegen door middel van een link of tekst.

 • Voorleesverhalen die bij de onderwerpen passen.

Memo -MAX – Onderbouw

 • Graag de antwoorden per hoofdstuk.

 • De toetsen voor basis/lwoo verbeteren: groter lettertype, RTTI-waardig.

 • De opdrachten voor basis lwoo/pro leerlingen zijn soms wel wat moeilijk.

 • Sommige theorielessen zijn te moeilijk voor vmbo-b leerlingen, graag eenvoudigere woorden gebruiken.

Memo – MAX - Havo/vwo bovenbouw

 • De afbeeldingen zijn geweldig. Te veel leestekst bij de afbeeldingen waarbij de leerlingen niet door hebben dat het om voorbeelden van de kenmerkende aspecten gaat.

Praktische Economie – MAX- onderbouw

 • De kwaliteit en variatie in toetsvragen wisselt per paragraaf.

 • Een toetsenbank.

 • De stof is te uitgebreid; het kan korter.

 • Het is wel beknopt. In één paragraaf worden veel onderwerpen kort behandeld.

 • Meer differentiatie tussen het vwo boek en havo boek.

 • Meer ondersteuning van de docent in de vorm van uitlegvideo's PowerPointpresentaties, webinars.

Praktische Economie – MAX - Havo/vwo bovenbouw

 • Betere toetsen en meer verdieping/differentiatie aanbrengen.

 • Toevoegen uitwerkingen van keuzeonderwerpen.

 • Zelfbeoordeling op een schaal; niet zwart/wit.

Bovenstaande wensen nemen we mee in de ontwikkeling van de volgende releases.