Wensen beta herfst update 2020

Welke wensen gaven jullie door?

Lees in de herfst update 2020 welke wensen jullie de afgelopen maanden hebben doorgeven voor de beta methodes: Biologie voor jou en Nova. We houden jullie via e-mail en deze pagina op de hoogte wat we met deze wensen gaan doen.

Biologie voor jou - MAX - Onderbouw

 • De toetsen beter verdelen over de verschillende taxonomie onderdelen voor alle niveaus.

 • Leuke vernieuwende praktische opdrachten.

 • De basisstof moet alle stof behandelen, geen nieuwe begrippen in extra.

 • Kijk heel kritisch naar thema 1 van de brugklas. Waarom beginnen we niet gewoon met iets herkenbaar als het skelet of zo.

 • Meer uitlegvideo’s, herhalingsopdrachten, oefenspelletjes, verdiepingsopdrachten.

 • Opdrachten doornummeren binnen een thema.

 • Zorg voor voldoende schrijfruimte voor de antwoorden in de boeken.

 • Antwoord wordt soms fout gerekend als er geen lidwoord voor staat, of wanneer er een enkelvoud of meervoud is gebruikt.

 • Meer herhalingsoefeningen en meer verdiepingsoefeningen om les op maat te kunnen maken.

 • Online mogelijkheden verder uitbreiden met meer verschillende soorten oefeningen.

Biologie voor jou - MAX - vmbo bovenbouw

 • Graag (meer) animatie- en uitlegfilmpjes.

 • Practicum toetsen, te gebruiken als schoolonderzoek.

 • Omzetten in Excel-bestand van CE gemaakte opdrachten. Graag één overzicht van alle gemaakte opdrachten van alle basisstoffen. 

 • Er zitten wat fouten in de antwoorden van de Test jezelfs.

 • Minder uitgebreide informatie voor vmbo. Er staan nu dingen in de boeken die echt niet gevraagd worden in de exameneisen.

 • Taalgebruik is nog steeds vrij lastig voor lagere niveaus.

 • Mag wel eens flink gemoderniseerd worden. Graag meer praktisch, minder theoretisch.

 • De basis- en kaderlessen gelijk op laten lopen.

 • Bijbehorende plaatjes bij vragen naast de vraag plaatsen.

 • Bij sommige hoofdstukken staat er steeds minder kennis in.

 • Alle lesstof in de basisparagrafen, zodat je niets mist als je geen extra of practicum doet i.v.m. te weinig tijd.

Biologie voor jou - MAX - havo/vwo bovenbouw

 • Nieuwe/extra/verbeterde methodetoetsen per thema, per leerjaar die meer aansluiten op de leerstof met meer variatie zodat spieken lastiger wordt.

 • Nog meer differentiatiemateriaal voor zwakke en sterke leerlingen.

 • Vragen Test Jezelf toets minder reproductief maken.

 • D-toetsen zichtbaarder maken in de boeken, nu alleen online.  

 • Vragen gewoon doornummeren in een thema.

 • Bij nieuwe release graag PowerPointpresentaties.

 • Meer uitdaging op vwo.

 • Modelleren mag wat meer aandacht krijgen.

Nova nask / natuurkunde - MAX - onderbouw

 • Video’s los in een videobank, ingedeeld naar onderwerp, aanbieden.

 • Toetsvragendatabase waarin je makkelijk kunt zoeken op onderwerp en vraagsoort op taxonomie zodat je automatisch zelf een toets kunt samenstellen.

 • Toetsen verbeteren en betere opbouw gericht op vmbo klas 1 en 2

 • Oefentoets & Diagnostische toets ook beschikbaar maken voor docent, zodat je kunt zien waar het nog niet goed gaat en daarbij voorstel op welke punten nog te verbeteren.

 • Meer differentiatie en dit makkelijker maken.

 • Meer inspelen op een formatief karakter van sommige scholen.

Nova nask1 - MAX - vmbo bovenbouw

 • Graag iets ruimer nakijken; een goed antwoord wordt soms fout gerekend door bijvoorbeeld een typefoutje.

 • Digitaal toetsen vraagt andere opgaven dan papieren toetsen. Een uitgebreide online toetsenbank zou fijn zijn.

 • Meer differentiatie materiaal.

Nova nask2 - MAX - vmbo bovenbouw

 • Betere evenwichtigere stofverdeling over klas 3 en 4 en overlap verwijderen.

 • Minder strakke stappenplannen bij diverse onderdelen.

 • Maak het meer to-the-point.

 • Reactievergelijkingen opbouw in 3 T kan beter.

Nova scheikunde havo/vwo bovenbouw

 • Meer opgaven zodat er beter gedifferentieerd kan worden: zwakke leerlingen meer eenvoudige oefeningen, nu is het aantal eenvoudige oefeningen zeer beperkt. 

 • Methode geschikt voor vwo, nauwer aansluiten op havo niveau.

        

Bovenstaande wensen nemen we mee in de ontwikkeling van de volgende releases.