Masterclass: nieuwe syllabus economie vwo bovenbouw

Het IS-MB-GA-model is nieuwe, verplichte examenstof. Met dit macro-economisch model kunnen leerlingen veranderingen in consumptie, overheidsbestedingen en investeringen op het inkomen verklaren. Ook de rol, invloed en beweegredenen van de centrale bank kunnen er mee worden uitgelegd. Het is een didactisch instrument waarmee fiscaal beleid en monetair beleid modelmatig kan worden besproken, ook in het licht van de conjunctuurbeweging. Voor menig docent is de vertaalslag van dit macro-economisch naar de praktijk van de klas een uitdaging. In deze masterclass wordt het model stap voor stap behandeld, inclusief didactiserende opdrachten. Kijk deze masterclass terug en daarna kent het model geen geheimen meer voor je. Voor wie? docenten economie vwo bovenbouw 

Spreker Jeroen Hinloopen, CPB en prof. dr. UvA 

Webinar terugkijken