Search

Versterk Jezelf


Versterk je zelf is een nieuwe functionaliteit in de online leeromgeving. Binnen deze trainingsmodule kunnen leerlingen oefenen met lastige onderwerpen uit het curriculum. Voor economie zijn dat btw berekenen, budgetteren, nettoresultaat bepalen, rekenvaardigheden en werken met tabellen en diagrammen.

Versterk jezelf maakt gebruik van adaptieve leertechnologie. Leerlingen kunnen op hun eigen niveau en tempo aan onderwerpen werken. Het systeem leert van de activiteiten die de leerling uitvoert en past de aangeboden vervolgstappen daarop aan.